Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Nowym Sączu

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 • Założona:1998 r.
 •  
 • Adres:ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
 • Telefon:(018) 443 45 45, 547 56 02, 54
 • Strona:http://www.pwsz-na.edu.pl

Policealne Studium Hotelarstwa i Obsługi Turystycznej dla Dorosłych

 • Adres:ul. Długosza 2, 33-300 Nowy Sącz
 • Telefon:(018) 442 09 01
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik obsługi turystycznej

Policealne Studium Informacji Naukowej

 • Adres:ul. Rejenta 18, 33-300 Nowy Sącz
 • Telefon:(018) 443 55 19
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik informacji naukowaj

Policealne Studium Zawodowe

 • Adres:ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz
 • Telefon:(018) 443 70 52
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik informatyk

Policealne Studium Zawodowe Szkoła Pracowników Socjalnych

 • Adres:ul. Rejenta 18, 33-300 Nowy Sącz
 • Telefon:(018) 443 55 19
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

pracownik socjalny

Prywatne Policealne Studium Administracyjne

 • Adres:ul. Grota Roweckiego 15, 33-300 Nowy Sącz
 • Telefon:(018) 442 02 64
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik prac biurowych

Prywatne Policealne Studium Ekonomicze

 • Adres:ul. Kochanowskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
 • Telefon:(018) 441 84 18
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik rachunkowości

Prywatne Policealne Studium Techniki Komputerowej

 • Adres:ul. Kościuszki 1, 33-300 Nowy Sącz
 • Telefon:(018) 443 84 83, 443 62 21
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik informatyk

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
management in English Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
politologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Zespół Szkół Medycznych

 • Adres:ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz
 • Telefon:(018) 443 70 93
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

ratownik medyczny

Polecane Uczelnie