Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Lubinie

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Wydział Zamiejscowy w Lubinie - Uczelnia Jana Wyżykowskiego

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

górnictwo i geologia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Lubinie

logo-szkoly

Policealna Szkoły Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr

  • Adres:ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-300 Lubin
  • Telefon:(076) 844 34 66
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik informatyk
technik organizacji reklamy
technik prac biurowych
technik rachunkowości

Polecane Uczelnie