Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow
administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
taniec I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow
dyrygentura I stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kompozycja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
musical i choreografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
muzykoterapia I stopnia Stacjonarny
rytmika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

logo-szkoly

ANAGRA Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa

logo-szkoly

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

logo-szkoly

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L.Schillera

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow
aktorstwo Magister Stacjonarny
film animowany i efekty specjalne Magister Stacjonarny
fotografia Magister Stacjonarny
montaż filmowy Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
reżyseria filmowa i telewizyjna Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka operatorska Magister Stacjonarny

Politechnika Łódzka

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow
architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny
inżynieria architektoniczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny
nanotechnologia I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny
papiernictwo i poligrafia I stopnia Stacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny
włókiennictwo I stopnia Stacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny

Społeczna Akademia Nauk

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

logo-szkoly

Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe

 • Założona:1991 r.
 •  
 • Adres:ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
 • Telefon:42 678 05 50
logo-szkoly

Uniwersytet Łódzki

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow
administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe studia kulturowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mikrobiologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
psychologia Magister Stacjonarny Wieczorowy
regionalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow
administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
artystyczna grafika komputerowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow
europeistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia japońska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

 • Założona:1998 r.
 • Rektor:prof. Jerzy Derkowski
 •  
 • Adres:ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
 • Telefon:42 678 05 50
logo-szkoly
pokaz kierunki studiow
architektura i urbanistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotog Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

"Wschód - Zachód" Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka

Akcent - Centrum Języków Obcych

 • Adres:ul. Kościuszki 123 Łódź
 • Telefon:(0-42) 637 48 24

Berlitz

 • Adres:ul. Piłsudskiego 12 Łódź
 • Telefon:(0-42) 636 09 29

Polecane Uczelnie