Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
taniec I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Wydziały na uczelni:

fortepianu, organów, klawesynu i instrumentów dawnych
instrumentalny
kompozycji, teorii muzyki, dyrygentury, rytmiki i edukacji muzycznej
wokalno-aktorski

Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kompozycja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
musical i choreografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
muzykoterapia I stopnia Stacjonarny
rytmika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Wydziały na uczelni:

malarstwa i grafiki
sztuk wizualnych
tkaniny i ubioru
wzornictwo i architektura wnętrz

ANAGRA Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

fryzjer
projektant mody
technik hotelarstwa
wizaż

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
protetyk słuchu
technik archiwista
technik elektroniki i informatyki medycznej
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik geodeta
technik masażysta
technik ortopeda
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kursy na uczelni:

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik włókiennik
Technik spedytor
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik pojazdów samochodowych
Technik odlewnik
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik logistyk
Technik inżynierii sanitarnej
Technik handlowiec
Technik fotografii i multimediów
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik ekonomista
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Sprzedawca
Ślusarz
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Mechanik pojazdów samochodowych
Kucharz
Fotograf
Elektryk
Elektronik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik

Zawody na uczelni:

asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik drogownictwa
technik eksploatacji portów i terminali
technik geolog
technik informatyk
technik rachunkowości
technik realizacji dźwięku
technik teleinformatyk
technik telekomunikacji
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L.Schillera

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Wydziały na uczelni:

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Wydział Sztuki Aktorskiej

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny
film animowany i efekty specjalne Magister Stacjonarny
fotografia Magister Stacjonarny
montaż filmowy Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
reżyseria filmowa i telewizyjna Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka operatorska Magister Stacjonarny

Politechnika Łódzka

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny
inżynieria architektoniczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny
nanotechnologia I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny
papiernictwo i poligrafia I stopnia Stacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny
włókiennictwo I stopnia Stacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny

Społeczna Akademia Nauk

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
ortoptystka
protetyk słuchu
technik administracji
technik dentystyczny
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik masażysta
technik rachunkowości
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe

 • Założona:1991 r.
 •  
 • Adres:ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
 • Telefon:42 678 05 50
logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

plastyk

Uniwersytet Łódzki

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe studia kulturowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mikrobiologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
psychologia Magister Stacjonarny Wieczorowy
regionalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Wydziały na uczelni:

farmaceutyczny
fizjoterapii
lekarski
lekarsko-dentystyczny
nauk o zdrowiu
pielęgniarstwa i położnictwa
wojskowo-lekarski

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
techniki dentystyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
artystyczna grafika komputerowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

europeistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia japońska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

 • Założona:1998 r.
 • Rektor:prof. Jerzy Derkowski
 •  
 • Adres:ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
 • Telefon:42 678 05 50
logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotog Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

"Wschód - Zachód" Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka

Akcent - Centrum Języków Obcych

 • Adres:ul. Kościuszki 123 Łódź
 • Telefon:(0-42) 637 48 24
pokaz kierunki studiow

Języki na uczelni:

włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Polecane Uczelnie