Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria procesu Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Policealne Studium Zawodowe w Legnicy

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

rolnik
sprzedawca
technik administracji
technik bhp
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych
technik ekonomista
technik geodeta
technik górnictwa podziemnego
technik handlowiec
technik informatyk
technik logistyk
technik mechanik maszyn i urządzeń górniczych
technik obsługi turystycznej
technik rachunkowości
technik rolnik
technik weterynarii

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Legnicy

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. St. Reymonta

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

kelner
technik agrobiznesu
technik architektury krajobrazu
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik ekonomista
technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik informacji naukowaj
technik informatyk
technik logistyk
technik mechatronik
technik organizacji reklamy
technik prac biurowych
technik rachunkowości
technik rolnik
technik technologii żywienia
technik usług fryzjerskich

Medyczne Studium Zawodowe

 • Adres:ul. Witelona 10, 59-220 Legnica
 • Telefon:(076) 862 42 82
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
opiekun w domu pomocy społecznej
ratownik medyczny

Policealne Studium Zawodowe

 • Adres:pl. Słowiański 5, 59-220 Legnica
 • Telefon:(076) 723 34 00
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik ekonomista
technik obsługi turystycznej
technik prac biurowych
technik rachunkowości

Policealne Studium Zawodowe

 • Adres:ul. Skarbka 4, 59-220 Legnica
 • Telefon:(076) 852 37 05
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik informatyk

Policealne Studium Zawodowe CKU

 • Adres:ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica
 • Telefon:(076) 852 42 46
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik bhp

Prywatne Policealne Studium Zawodowe

 • Adres:plac Klasztorny 7, 59-220 Legnica
 • Telefon:(076) 862 65 52
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik ruchu turystycznego

Wyższa Szkoła Medyczna Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

 • Adres:ul. Mickiewicza 36, 59-220 Legnica
 • Telefon:(076) 724 51 60, 724 51 58

Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ

 • Rektor:prof. dr hab. Zbigniew Rykowski
 •  
 • Adres:ul. Chłapowskiego 13, 59-220 Legnica
 • Telefon:(076) 724 51 58
 • Strona:http://www.wsmlegnica.pl

Wyższa Szkoła Menedżerska

Polecane Uczelnie