Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik ochrony fizycznej osób i mienia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

logo-szkoly

Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy

  • Adres:ul. Mirandolo Pika 8, 38-400 Krosno
  • Telefon:(013) 432 05 44
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

animator kultury

Szkoła Policealne CKU

  • Adres:ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno
  • Telefon:(013) 436 88 21
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik bhp
technik ekonomista
technik obsługi ruchu turystycznego

Polecane Uczelnie