Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia Stacjonarny
edukacja kulturalna II stopnia Stacjonarny
etnologia i antropologia kulturowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
oligofrenopedagogika z arteterapią I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Inżynier Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Niestacjonarny

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

  • Adres:ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
  • Telefon:(033) 852 53 72

Policalne Studium Zawodowe

pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik ekonomista
technik obsługi turystycznej

Policealne Studium Zawodowe ZDZ

pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik informatyk
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik rachunkowości

Polecane Uczelnie