Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 • Założona:1974 r.
 • Rektor:prof. zw. Jerzy Kaszuba
 •  
 • Adres:ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
 • Telefon:(52) 321 15 25
 • Strona:http://www.amuz.bydgoszcz.pl
logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kompozycja i teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
reżyseria dźwięku I stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Akademia Zdrowia

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

opiekun medyczny
opiekun w domu pomocy społecznej
technik administracji
technik masażysta
technik rachunkowości
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
technik weterynarii

Bydgoska Szkoła Wyższa

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
finanse i rachunkowość I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
kierunek lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

animator kultury
lektor języka esperanto
organizator obsługi turystycznej
pilot wycieczek
pracownik biura podróży
pracownik informacji turystycznej
przewodnik turystyczny terenowy
specjalista ds. organizacji kultury
wykładowca języka esperanto

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik ochrony fizycznej osób i mienia

Studium Kształcenia Kadr

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Bydgoszczy

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Założona:1969 r.
 • Rektor: prof. Janusz Ostoja-Zagórski
 •  
 • Adres:ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
 • Telefon:+48 52 389 28 11, 52 320 67 78
 • Strona:http://www.ukw.edu.pl
logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
regionalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka chemiczna i spożywcza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inspekcja weterynaryjna I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria gazu lupkowego I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria w biologii stosowanej I stopnia Stacjonarny
komputerowe wspomaganie prac inżynierskich II stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nanobioinżynieria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
przetwórstwo tworzyw sztucznych I stopnia Stacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny
teleinformatyka I stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zielarstwo i fitoterapia I stopnia Stacjonarny
zoofizjoterapia I stopnia Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Gospodarki

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Zespół Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

logo-szkoly
pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

kucharz
technik bhp
technik budownictwa
technik informatyk
technik logistyk
technik pojazdów samochodowych
technik rolnik
technik usług fryzjerskich
technik usług kosmetycznych
technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bell

 • Adres:ul. Gdańska 119 Bydgoszcz
 • Telefon:(0-52) 321 20 66
pokaz kierunki studiow

Języki na uczelni:

angielski, niemiecki

British School - Ogólnopolska Szkoła Językowa

 • Adres:ul. Sniadeckich 4 ul. Berlinga 13 Bydgoszcz
 • Telefon:(0-52) 321 31 21
pokaz kierunki studiow

Języki na uczelni:

włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, szwedzki

Bydgoskie Studium Ekofilozofii

pokaz kierunki studiow

Zawody na uczelni:

technik odnowy biologicznej

Discover - Świat Języków Obcych

 • Adres:ul. Gdańska 141 Bydgoszcz
 • Telefon:(0-52) 322 10 08
pokaz kierunki studiow

Języki na uczelni:

włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, szwedzki

Empik School

 • Adres:ul. M.Focha 4 Bydgoszcz
 • Telefon:(0-52) 321 20 60
pokaz kierunki studiow

Języki na uczelni:

włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Polecane Uczelnie