Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Copacabana Szkoła Fryzjerska

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

fryzjer

Zawody na uczelni:

fryzjer

Cosinus - Bezpłatne Szkoły dla dorosłych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

Grafika komputerowa
grafika komputerowa multimediów
maturalne
maturalne - biologia
maturalne - chemia
maturalne - geografia
maturalne - historia
maturalne - język angielski
maturalne - język polski
maturalne - matematyka
MS Excel I stopień
multimedia i grafika komputerowa
technik usług fryzjerskich

Zawody na uczelni:

asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
asystentka stomatologiczna
florysta
florystyka i bukieciarstwo
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun medyczny z aktywizacją seniora
opiekun osoby starszej
opiekunka dziecięca
technik administracji
technik archiwista
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik budownictwa
technik ekonomista
technik eksploatacji portów i terminali
technik elektroniki i informatyki medycznej
technik informatyk
technik masażysta
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik rachunkowości
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
technik usług pocztowych i finansowych
technik weterynarii
terapeuta zajęciowy

Cosmopolitan Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka rosyjskiego
języka niemieckiego
języka francuskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Coventry University Wrocław

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

Aviation Management Licencjat Stacjonarny
Business Management and Leadership Licencjat Stacjonarny
Cyber Security Licencjat Stacjonarny
Digital and Technology Solutions Licencjat Stacjonarny

Deutsches Zentrum

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

niemiecki

Dolnośląska Szkoła Wyższa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe II stopnia Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

English Line

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego

Języki na uczelni:

angielski

GERelis The Language School of Wrocław

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka hiszpańskiego
języka niemieckiego

Języki na uczelni:

angielski, hiszpański, niemiecki

Instytut Filologii Germańskiej

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

maturalne
języka niemieckiego

Języki na uczelni:

niemiecki

International House Wrocław

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka hiszpańskiego

Języki na uczelni:

angielski, hiszpański

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny

Oświata Wrocław - Studium Policealne, Kursy

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

technik rachunkowości
kosmetyka twarzy
Fotograf

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
florysta
fotograf
opiekun osoby starszej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
organizator obsługi turystycznej
technik administracji
technik bhp
technik rachunkowości
technik usług kosmetycznych
technik weterynarii
terapeuta zajęciowy
Wizaż

Oxford House of English

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego

Języki na uczelni:

angielski

Oxford Learning Centre

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka rosyjskiego
języka niemieckiego
języka hiszpańskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, rosyjski, hiszpański, francuski, angielski

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny
teologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

aktorski
reżyserii
sztuki lalkarskiej
wiedzy o teatrze

Kursy na uczelni:

wokalno-aktorski
przygotowujące do PWST
aktorski

Zawody na uczelni:

aktor
aktor scen muzycznych

Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego LifeMed

  • Adres:pl. Orląt Lwowskich 20b, 53-605 Wrocław
  • Telefon:71 794 02 42
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

ratownik medyczny

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

animator czytelnictwa
animator działań arteterapeutycznych
animator działań filmowych
animator działań pantomimicznych
animator działań teatralnych
animator tańca

Politechnika Wrocławska

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury
elektroniki
elektroniki, mikrosystemów i fotoniki
elektryczny
geoinżynierii,górnictwa i geologii
informatyki i zarządzania
inżynierii środowiska
mechaniczno-energetyczny
mechaniczny
podstawowych problemów techniki

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka w j. niemieckim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
automatyka i robotyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
biotechnologia Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
biotechnologia w j. angielskim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
budownictwo Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo w j. angielskim Magister Stacjonarny
chemia Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
chemia w j. angielskim Magister Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja w j. angielskim Magister Stacjonarny
elektrotechnika Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika w j. angielskim Magister Stacjonarny
energetyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka w j. angielskim Magister Stacjonarny
fizyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
fizyka techniczna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
fizyka w j. angielskim Magister Stacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny
górnictwo i geologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
informatyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
informatyka biznesowa Inżynier Stacjonarny
informatyka w j. angielskim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria biomedyczna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa w j. angielskim Magister Stacjonarny
inżynieria środowiska Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska w j. angielskim Magister Stacjonarny
inżynieria systemów Inżynier Stacjonarny
matematyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
matematyka w j. angielskim Magister Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
mechatronika Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
studium kształcenia podstawowego Licencjat Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
technologia chemiczna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
teleinformatyka Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
transport Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji w j. angielskim Magister Stacjonarny
zarządzanie w j. angielskim Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane