Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Edukacji Lingwistycznej

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

ukraiński, szwedzki, rosyjski, portugalski, norweski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski, włoski

Centrum Europy - Szkoła Języków Niezwykłych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka węgierskiego
języka ukraińskiego
języka szwedzkiego
języka serbskiego
języka rosyjskiego
języka portugalskiego
języka norweskiego
języka niemieckiego
języka niderlandzkiego
języka hiszpańskiego
języka greckiego
języka francuskiego
języka fińskiego
języka duńskiego
języka czeskiego
języka chorwackiego
języka bułgarskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, węgierski, ukraiński, szwedzki, serbski, rosyjski, portugalski, norweski, niemiecki, niderlandzki , hiszpański, grecki , francuski, fiński , duński, czeski, chorwacki, bułgarski, angielski

Direct School Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka portugalskiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka niderlandzkiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, rosyjski, portugalski, polski jako język obcy , niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Poliglota - Szkoła Językowa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka francuskiego
języka hiszpańskiego
języka niderlandzkiego
języka niemieckiego
języka norweskiego
języka portugalskiego
języka szwedzkiego
języka włoskiego

Języki na uczelni:

włoski, szwedzki, rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka francuskiego
języka hiszpańskiego
języka niemieckiego
języka portugalskiego
języka rosyjskiego
języka ukraińskiego
języka włoskiego

Języki na uczelni:

włoski, ukraiński, rosyjski, niemiecki, niderlandzki , japoński, francuski, czeski, chiński, angielski

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka francuskiego
języka niemieckiego
języka rosyjskiego
języka szwedzkiego
języka włoskiego
matematyki
maturalne

Języki na uczelni:

hiszpański, francuski, fiński , duński, chiński, angielski, japoński, niderlandzki , niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, szwedzki, włoski

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka chińskiego
języka czeskiego
języka duńskiego
języka fińskiego
języka francuskiego
języka greckiego
języka hiszpańskiego
języka japońskiego
języka litewskiego
języka niderlandzkiego
języka norweskiego
języka portugalskiego
języka rosyjskiego
języka szwedzkiego
języka włoskiego
matematyki
maturalne

Języki na uczelni:

grecki , francuski, fiński , duński, czeski, angielski, hiszpański, japoński, niderlandzki , niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, szwedzki, ukraiński, włoski

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka chińskiego
języka czeskiego
języka duńskiego
języka fińskiego
języka francuskiego
języka greckiego
języka hiszpańskiego
języka japońskiego
języka litewskiego
języka niderlandzkiego
języka niemieckiego
języka norweskiego
języka portugalskiego
języka rosyjskiego
języka szwedzkiego
języka ukraińskiego
języka włoskiego
matematyki
maturalne

Języki na uczelni:

francuski, fiński , duński, czeski, chiński, angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, szwedzki, ukraiński, włoski

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

maturalne
matematyki
języka włoskiego
języka węgierskiego
języka ukraińskiego
języka szwedzkiego
języka rosyjskiego
języka portugalskiego
języka norweskiego
języka niemieckiego
języka niderlandzkiego
języka litewskiego
języka japońskiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka fińskiego
języka czeskiego
języka chińskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, węgierski, ukraiński, szwedzki, rosyjski, portugalski, norweski, niemiecki, niderlandzki , japoński, hiszpański, grecki , francuski, fiński , duński, czeski, chiński, angielski

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka chińskiego
języka czeskiego
języka duńskiego
języka fińskiego
języka francuskiego
języka hiszpańskiego
języka japońskiego
języka litewskiego
języka niderlandzkiego
języka niemieckiego
języka norweskiego
języka portugalskiego
języka rosyjskiego
języka szwedzkiego
języka ukraińskiego
języka węgierskiego
języka włoskiego
matematyki
maturalne

Języki na uczelni:

czeski, chiński, angielski, duński, francuski, hiszpański, japoński, niderlandzki , niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, szwedzki, ukraiński, węgierski, włoski

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

maturalne
matematyki
języka włoskiego
języka ukraińskiego
języka szwedzkiego
języka rosyjskiego
języka norweskiego
języka niemieckiego
języka japońskiego
języka francuskiego
języka fińskiego
języka czeskiego
języka chińskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, ukraiński, szwedzki, rosyjski, portugalski, norweski, niemiecki, niderlandzki , japoński, hiszpański, francuski, duński, chiński, angielski

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

maturalne
matematyki
języka włoskiego
języka ukraińskiego
języka szwedzkiego
języka serbskiego
języka rosyjskiego
języka portugalskiego
języka norweskiego
języka niemieckiego
języka niderlandzkiego
języka japońskiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka duńskiego
języka czeskiego
języka chińskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, ukraiński, szwedzki, rosyjski, norweski, niemiecki, niderlandzki , japoński, hiszpański, francuski, duński, czeski, chiński, angielski

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

maturalne
matematyki
języka włoskiego
języka ukraińskiego
języka szwedzkiego
języka rosyjskiego
języka portugalskiego
języka norweskiego
języka niderlandzkiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka fińskiego
języka duńskiego
języka czeskiego
języka chińskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, ukraiński, szwedzki, rosyjski, norweski, niemiecki, niderlandzki , japoński, hiszpański, francuski, duński, czeski, chiński, angielski

Szkoła Językowa Uniwersytetu SWPS

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka węgierskiego
języka ukraińskiego
języka szwedzkiego
języka serbskiego
języka rosyjskiego
języka portugalskiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka norweskiego
języka niemieckiego
języka niderlandzkiego
języka koreańskiego
języka japońskiego
języka hiszpańskiego
języka hebrajskiego
języka greckiego
języka francuskiego
języka fińskiego
języka duńskiego
języka czeskiego
języka chorwackiego
języka chińskiego
języka bułgarskiego
języka arabskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, węgierski, ukraiński, szwedzki, serbski, rosyjski, portugalski, polski jako język obcy , norweski, niemiecki, niderlandzki , koreański, japoński, hiszpański, hebrajski, grecki , francuski, fiński , duński, czeski, chorwacki, chiński, bułgarski, arabski, angielski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

  • Założona:1944 r.
  • Rektor:prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
  •  
  • Adres:pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
  • Telefon:81 537 58 80
  • Email:rekrutacja@umcs.pl
  • Strona:http://www.umcs.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i zarządzanie publiczne I stopnia Stacjonarny
administracja publiczna I stopnia Stacjonarny
analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
anglistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
animacja kultury I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biology I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
business analytics I stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: analityka chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: chemia kryminalistyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: chemia materiałowa II stopnia Niestacjonarny
chemia, specjalność: chemia podstawowa i stosowana II stopnia Stacjonarny
chemistry II stopnia Stacjonarny
data science II stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
e-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekobiznes I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
geoarcheologia Magister Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny
geoinformatyka I stopnia Stacjonarny
geowizualizacja historyczna i archeologiczna I stopnia Stacjonarny
germanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
grafika Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
graphic arts II stopnia Stacjonarny
hispanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
intercultural communication in education and the workplace II stopnia Stacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia Stacjonarny
inżynieria światłowodowa I stopnia Stacjonarny
it cyber security II stopnia Stacjonarny
italianistyka I stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kreatywność i projektowanie społeczne II stopnia Stacjonarny
kreatywność społeczna I stopnia Stacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z francuskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z hiszpańskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z niemieckim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z rosyjskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia z audiologią I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka w finansach I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
migracje i mobilność II stopnia Stacjonarny
nauczanie matematyki i informatyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nowe media II stopnia Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika resocjalizacyjna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno - administracyjny I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno - menadżerski II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej II stopnia Stacjonarny
produkcja medialna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny
public relations i zarządzanie informacją I stopnia Stacjonarny
romanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rozwój zasobów ludzkich II stopnia Stacjonarny
rusycystyka I stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
społeczeństwo informacyjne I stopnia Stacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sustainability management I stopnia Stacjonarny
technical physics I stopnia Stacjonarny
technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
tourism management I stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ukrainistyka I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w politykach publicznych I stopnia Stacjonarny

Warsaw School of Languages

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka portugalskiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, portugalski, hiszpański, francuski, angielski

Akademia Języków Obcych Olymp

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka rosyjskiego
języka portugalskiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka niemieckiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, rosyjski, portugalski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Centrum Języków Obcych Kontakt

  • Adres:pl. Bernardyński 1A/1 Poznań
  • Telefon:(0-61) 851 31 41
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

polski jako język obcy , niemiecki, hiszpański, francuski, angielski, włoski, portugalski, rosyjski

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane