Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zwolnieni z Teorii

oraz ABSL pomogą młodym ludziom w rozwijaniu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania projektami oraz pracy zespołowej, które mają im zapewnić lepszy start w przyszłość. Uczniowie 40 szkół z województwa mazowieckiego otrzymają szansę zrealizowania własnego projektu społecznego, po zakończeniu którego czeka na nich 150 miejsc pracy w firmach zrzeszonych w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Program Zwolnionych z Teorii “Quality employment for disadvantaged youth” ruszy we wrześniu 2019 roku w 40 wybranych szkołach na Mazowszu – w powiatach, w których uczniowie są najbardziej narażeni na wykluczenie społeczne i zawodowe. Głównym celem projektu jest zdobycie przez młodzież tzw. miękkich umiejętności, których zdaniem pracodawców brakuje młodym ludziom, a kluczowych aby móc im zaoferować pracę m.in. w globalnych firmach zrzeszonych w ABSL. – Nasze działania kierujemy do uczniów ostatnich klas w szkołach licealnych i technikach. Chcemy im uświadomić, że w starcie zawodowym obok umiejętności twardych będą liczyły się kompetencje miękkie, takie jak łatwość pracy w grupie, dobra komunikacja interpersonalna, znajdowanie rozwiązań czy organizacja własnego czasu pracy. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego “The Future of Jobs”, w perspektywie 10-30 lat, to właśnie te kompetencje zapewnią pracę młodym ludziom w większości branż, od księgowego do menedżera – mówi Paula Bruszewska, prezes Zwolnionych z Teorii. – Uczestnicy programu Zwolnionych z Teorii zdobywają umiejętności zarządzania projektami m.in. poprzez udział w szkoleniach oraz wykorzystują je w praktyce, tworząc kampanie dotyczące marnowania żywności, organizując inicjatywy ograniczające zużycie plastiku, biegi charytatywne, warsztaty dla seniorów z obsługi komputerów czy z pierwszej pomocy dla dzieci. Poza zdobywaniem kompetencji przyszłości, młodzież rozwija swoją wrażliwość społeczną i empatię – podkreśla Bruszewska.

„J.P. Morgan na całym świecie angażuje się we wzmacnianie społeczności lokalnych, przyczyniając się do budowania gospodarki zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Naszą pasją jest pomaganie ludziom w zdobywaniu umiejętności, które umożliwiają dostęp do wysokiej jakości miejsc pracy, a ten program jest doskonałym przykładem współpracy pracodawców i organizacji, zwiększającym szanse zatrudnienia młodych ludzi” – podkreśla Steven Cohen, dyrektor zarządzający Centrum Korporacyjnego J.P. Morgan w Warszawie.

Program ruszy we wrześniu tego roku, po wyłonieniu 40 szkół z Mazowsza, w których odbędą się szkolenia dla nauczycieli, a uczniowie uzyskają dostęp online do specjalnej platformy szkoleniowej, dzięki której będą mieli możliwość rozwoju kompetencji miękkich. Nauczyciele prowadzący projekty przez cały czas będą mogli liczyć na wsparcie Zwolnionych z Teorii. 

W czasie realizowania programu, ABSL podzieli się z młodzieżą doświadczeniem i praktyczną wiedzą o rynku pracy, co przyczyni się do jej bardziej płynnego wejścia w życie zawodowe. Po zrealizowaniu projektów przez uczniów, ABSL połączy ich z pracodawcami. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych podkreśla, jak ważny jest dla pracodawców efektywny proces rekrutacji, umożliwiający pozyskiwanie dobrze dopasowanych pracowników w perspektywie długofalowej. 

– Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie konsultacyjne w wyborze najbardziej dopasowanego do siebie stanowiska. Zostaną również zaproszeni na targi pracy organizowane w Warszawie, w trakcie których będą mogli zapoznać się i porozmawiać z przedstawicielami największych pracodawców w sektorze – mówi Marcelina Godlewska, Dyrektor Zarządzająca w ABSL. – Nowoczesne usługi dla biznesu to sektor, który od lat odnotowuje w Polsce bardzo dynamiczny rozwój. Co roku powstają kolejne centra, realizujące złożone procesy dla podmiotów z całego świata. Potrzebują zatem wysoko wykwalifikowanych, zdolnych pracowników. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się współrealizować projekt, którego celem jest rozwój kompetencji już na etapie szkoły średniej i pomoc młodym ludziom w starcie zawodowym – wyjaśnia Marcelina Godlewska z ABSL. 

– Nasi członkowie oferują dobre warunki pracy i spełniają najwyższe standardy, m.in. oferując umowę o pracę. Wspólny program Zwolnionych z Teorii i JPMorgan Chase Foundation to nie tylko możliwość dla firm zrzeszonych w ABSL zdobycia nowych pracowników z otwartymi umysłami i wyposażonymi w kluczowe kompetencje miękkie, ale co bardzo ważne, także pomoc w zawodowym starcie młodym ludziom, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w poruszaniu się na rynku pracy, by zaczęli długotrwałe i pełne sukcesów kariery – dodaje Marcelina Godlewska z ABSL Poland. Uczestnicy programu będą mieli szansę rozpocząć swoją karierę zawodową m.in. w takich obszarach jak zarządzanie finansami, IT, zarządzanie zasobami ludzkimi czy bezpieczeństwo informacji. 


Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl , opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym. 

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders - ABSL) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora. Misją ABSL jest rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca - wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi - na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Najważniejsze sektory reprezentowane przez firmy zrzeszone w ABSL (wg. struktury zatrudnienia) to usługi komercyjne i profesjonalne, usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne), technologie informatyczne (IT) oraz towary i usługi konsumpcyjne. 

Powiązane artykuły

Kariera w IT – jaki kierunek studiów wybrać w 2020?

IT – dla większości z nas skrót ten oznacza jedno - „sukces”.

czytaj dalej

Poszukiwani młodzi architekci, którzy zmienią polskie miasta

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza szuka nowatorsko myślących i odważnych architektów, studentów i absolwentów, którzy podejmą wyzwanie ... Pula nagród 40 tys. zł

czytaj dalej

Najchętniej na informatykę, najtrudniej na orientalistykę

znamy wyniki rekrutacji na studia w roku 2019/2020

czytaj dalej

150 miejsc pracy czeka na maturzystów

Zwolnieni z Teorii i ABSL dzięki wsparciu JPMorgan Chase Foundation pomogą mazowieckiej młodzieży zwiększyć zawodowe szanse

czytaj dalej

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 2019

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych w miastach: Mielec 26 listopada, Dębica 27 listopada, Przemyśl 28 listopada, Jarosław 29 listopada.

czytaj dalej

Aż 92% ludzkości oddycha zanieczyszczonym powietrzem

Przyczynia się to rocznie do przedwczesnej śmierci ok. 7 milionów ludzi na całym świecie. Zmiany chroniące naszą planetę są niezbędne.

czytaj dalej

Bohaterowie konkursu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie

czytaj dalej

Sky is the limit. Podniebne loty studentów!

Trzy nowe samoloty dla studentów PWSZ w Chełmie

czytaj dalej

NOC NAUKOWCÓW 2019 na Politechnice Poznańskiej

27 WRZEŚNIA 2019

czytaj dalej

Stypendia dla najlepszych

Jesteś laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej? Zacznij studiować w Poznaniu i dołącz do grona Stypendystów Miasta Poznania.

czytaj dalej

Nagroda Naukowa Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej.

czytaj dalej

MOJA SMART WIEŚ

KONKURS - Opisz jak twoja wieś stała się inteligentna.Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie