Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Znany amerykański socjolog w DSW

W czwartek (8 marca 2012) w Dolnośląskiej Szkole Wyższej będzie gościł prof. Jeffrey Goldfarb, amerykański socjolog. Uczelnia we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia zaprasza na seminarium oraz panel dyskusyjny z jego udziałem.

- Profesor Goldfarb od wielu lat związany jest z Polską i polską kulturą. Jest jednym z pomysłodawców i współzałożycieli „Seminariów demokratycznych", organizowanych w czasach stanu wojennego przez nowojorską uczelnię New School for Social Research, w których brali udział najwybitniejsi dysydenci z Europy Wschodniej, m.in. Adam Michnik czy Agnes Heller – mówi dr Lotar Rasiński, filozof polityczny z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Myśl profesora Goldfarba jest głęboko związana z Europą Wschodnią, a wśród swych inspiracji profesor często wskazuje przedstawicieli antykomunistycznej tradycji dysydenckiej, m.in. Vaclava Havla czy Adama Michnika. Profesor Goldfarb w ostatnich latach zajmuje się rolą nowoczesnych mediów w polityce oraz jest twórcą idei „polityki małych rzeczy”. - Polityka małych rzeczy to według niego swoisty poziom mikro polityki, na którym jednak często decydują się kwestie mające zasadnicze znaczenie dla poziomu makro. Goldfarb jest przekonany, że nasza codzienność, wymiar lokalny naszych działań, ma co najmniej tak ważne znaczenie – jeśli nie większe – niż „wielki” wymiar podejmowania państwowych decyzji na poziomie rządowym czy parlamentarnym – dodaje dr Rasiński. Wielką rolę w tej konfiguracji odgrywają nowoczesne media – telewizja, radio, Internet – które mają możliwość przenoszenia lokalności na poziom globalny i czynić z „małych rzeczy” wielką broń nowoczesnej demokracji.
W panelu pt. „Polityka małych rzeczy” wezmą udział: moderator: prof. Piotr Dehnel (Dolnośląska Szkoła Wyższa), prof. Jeffrey Goldfarb (New School for Social Research), dr Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych), Leszek Budrewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa), dr Hana Cervinkova (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Spotkanie dotyczy książki Jeffreya Goldfarba pt. „Polityka małych rzeczy”, opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe DSW w serii Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na j. polski.

Wizyta prof. Goldfarba w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest współfinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors, funduszu Scientiae Wratislavienses.

Termin i miejsce spotkania:
8 marca 2012, godz. 17.00, ul. Strzegomska 55, sala 111
Więcej informacji na www.iisce.dsw.edu.pl. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane