Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wojskowa Akademia Techniczna zainaugurowała 70 rok akademicki

Nowy rok akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczyna blisko 10 tysięcy studentów, w tym pierwszy rok studiów – 850 studentów wojskowych i 2600 studentów cywilnych. Uroczysta inauguracja z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbyła się 1 października br.

Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią cieszącą się wysokim prestiżem, kształcącą wysokiej klasy specjalistów niezwykle ważnych dla funkcjonowania Wojska Polskiego. Dziękuję kadrze dydaktycznej i naukowej za codzienną pracę, która składa się na tworzenie i umacnianie systemu bezpieczeństwa Państwa. Studentom rozpoczynającym naukę, życzę, by mogli być dumni, że za pięć lat zostaną absolwentami jednej z najlepszych i czołowych uczelni” – powiedział szef MON podczas inauguracji roku w WAT.

„Dziś rozpoczynamy kolejny rok wytężonej nauki, intensywnego rozwoju i szlifowania umiejętności. (…) Pragnę zapewnić, że wspólnie z nowym kierownictwem będziemy kontynuować dzieło naszych poprzedników, wkładając cały swój wysiłek w podnoszenie jakości kształcenia, rozwój naukowy oraz dbałość o prestiż i markę, jaką przez niemal 70 lat zbudowała Wojskowa Akademia Techniczna” – powiedział JM Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Podkreślił przy tym, że tegoroczna inauguracja jest wyjątkowa, bowiem rozpoczyna jubileuszowe obchody 70-lecia powstania Wojskowej Akademii Technicznej.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na rozwijający się potencjał dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej. Świadczy o tym m.in. rosnąca liczba studentów wojskowych. „Dziś rozpoczyna naukę 850 podchorążych. W tym roku, po zakończeniu pięcioletnich studiów, promocję otrzymało 244 podchorążych. Te liczby są dowodem na to, jak rozwija się Wojsko Polskie, jak rozwija się Wojskowa Akademia Techniczna. Moim zadaniem, jako ministra obrony narodowej jest  doprowadzenie do wzrostu liczebnego Wojska Polskiego. I to z roku na rok się dzieje” – mówił szef MON. O prestiżu Akademii świadczy też rozwój kierunków istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa. To m.in. kryptologia i cyberbezpieczeństwo. „Kiedy pięć lat temu kierunek ten rozpoczynał swoją aktywność w WAT, było na nim 15 miejsc przeznaczonych dla podchorążych. Dziś jest już 116. A jeżeli dodamy do tego Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne, w którym we wrześniu tego roku naukę rozpoczęła już druga klasa, jeżeli dodamy do tego systemu Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – to mamy cały ciąg nauczania, który związany jest z przygotowaniem wysokiej klasy specjalistów do tego, żeby w ramach wojsk obrony cyberprzestrzeni dbali o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny” – mówił minister Błaszczak.

Rektor zaznaczył, że silną stronę Akademii stanowi również działalność naukowo-badawcza. Jej wymiernym efektem są liczne publikacje naszych naukowców oraz projekty naukowe i programy badawczo-rozwojowe, w których WAT uczestniczy. „W 2019 roku kadra naukowa WAT opublikowała prawie 600 artykułów, w tym ponad 300 w wysoko punktowanych czasopismach ujętych w wykazach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie w Akademii realizowanych jest łącznie 417 projektów naukowych, finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych, w tym wiele strategicznych, nakierowanych na zaspokojenie potrzeb rozwojowych i modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP. Prowadzenie badań w trzech dziedzinach i siedmiu dyscyplinach, w których mamy uprawnienia do nadawania stopni naukowych, daje nam szansę uzyskania statusu uniwersytetu badawczego, do czego usilnie będziemy dążyć” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Uczelnia rozwija się również dzięki inwestycjom w infrastrukturę badawczą i logistyczną. „Na realizację zaplanowanych w bieżącym roku 50 zadań inwestycyjnych przeznaczono około 65 mln złotych, w tym 36 mln w ramach dotacji MON. Dzięki temu powstaną nowe budynki szkolno-dydaktyczne i centra badawczo-rozwojowe dla pięciu wydziałów akademickich” – mówił rektor-komendant WAT dziękując ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi za życzliwość i wsparcie. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich pracowników Uczelni. „To dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu Akademia wkracza w kolejną dekadę swojego funkcjonowania jako nowoczesna uczelnia badawcza o ugruntowanej pozycji w kraju i na świecie” – podkreślił płk prof. Wachulak.  

Zwracając się do studentów rektor-komendant WAT podkreślił, iż od momentu immatrykulacji stają się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej. „Dzisiejsza inauguracja jest świętem całej Uczelni, ale to Wy jesteście głównymi bohaterami tego wydarzenia. Życzę Wam, abyście twórczo i efektywnie wykorzystali czas studiów – na naukę, rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, ale też na życie studenckie, które potem będziecie wspominać latami” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

W głównej część uroczystości studenci i doktoranci złożyli uroczyste ślubowanie. Dwunastu studentów, w tym jeden doktorant szkoły doktorskiej, których uzyskało najlepsze wyniki w procesie rekrutacji, otrzymało symboliczne indeksy z rąk ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Uroczysta inauguracja roku akademickiego była też okazją do wręczenia dyplomów dwunastu nowo mianowanym doktorom habilitowanym. Ślubowanie złożyła grupa 18 osób, która w roku akademickim 2019/2020 uzyskała w  Uczelni stopień doktora. Sześciu studentów wyróżniono Nagrodą Rektora za najlepszą pracę dyplomową. Wszystkim wyróżnionym i awansowanym dyplomy wręczył JM Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Do uczestników uroczystości list skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Przypomniał w nim, że czas studiów w uczelniach wojskowych to czas nie tylko zdobywania wiedzy, ale też czas intensywnego przygotowania do służby Polsce. „Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych pragnę gorąco podziękować za tę gotowość wszystkim Państwu: studentom podchorążym, którzy wstępując w mury Akademii, deklarują chęć zasilenia kadry oficerskiej Wojska Polskiego oraz słuchaczom kierunków cywilnych. Dziękuję też Władzom i Pracownikom Uczelni, którzy od lat niezmiennie dbają o wysoki poziom kształcenia i prowadzą badania służące rozwojowi polskiej armii” – podkreślił w liście prezydent Andrzej Duda. Przypomniał też, że WAT cieszy się doskonałą opinią w Polsce i w świecie. Jest uczelnią cenioną i renomowaną. Kształci wysokiej klasy specjalistów i znakomitą kadrę dowódczą.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Wykład inauguracyjny pt. „Promieniowanie podczerwone, czyli światło niewidzialne dla oka” wygłosiła mjr dr hab. inż. Małgorzata Kopytko z Wydziału Nowych Technologii i Chemii .

Listy okolicznościowe z okazji inauguracji roku akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej przysłali: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, rektorzy polskich uczelni oraz prezesi instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.
 

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej WAT – 3 czerwca 2023r.

Jeśli lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcecie przekuć w konkretne innowatorskie rozwiązania techniczne, nie może Was zabraknąć na Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

25 marca 2023r (sobota)

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Do 1 lipca 2022 roku trwa rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjmiemy też większą liczbę podchorążych (876) w związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty WAT 2022

Czy Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią dla Ciebie? Jakie oferuje kierunki studiów i możliwości rozwoju, jak przebiega proces rekrutacji, gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci WAT?

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT ZAPRASZA

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec)

czytaj dalej

Absolwenci WAT podporucznikami Wojska Polskiego

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT zaprasza na Dzień Otwarty on-line!

ZOBACZ ZAPIS DNIA OTWARTEGO

czytaj dalej

Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

RUSZA JUŻ 1 MARCA

czytaj dalej

Inauguracja 4 edycji programu LEGIA AKADEMICKA

W Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się 4 edycja programu "Legia Akademicka". Do ochotniczego szkolenia wojskowego przystąpiło łącznie 62 studentów z 23 uczelni.

czytaj dalej

Jesteś inżynierem – czy to wystarczy?

Postaw na przyszłość, studia II stopnia w WAT!

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE W WAT

Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane