Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wierni tradycji patrzymy w przyszłość

29 listopada to wyjątkowy dzień dla Wojskowej Akademii Technicznej WAT

"Dzień, w którym teraźniejszość splata się mocno z historią. Celebrując ustanowione przez Senat Święto naszej Uczelni i uświęcony tradycją akademicką Dzień Podchorążego, pamiętamy o słuchaczach Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, którzy 189 lat temu atakiem na Belweder rozpoczęli Powstanie Listopadowe. Podnieśli broń i zmobilizowali cały naród do walki o niepodległą Polskę. Dzisiaj wierni tradycji patrzymy w przyszłość. Dlatego pragnieniem naszym jest zasiać w Was, drodzy podchorążowie, ziarno odwagi i determinacji porucznika Wysockiego, abyście tak, jak Wasi poprzednicy potrafili odważnie wystąpić w obronie Ojczyzny. Wiem, że z dumą nosicie mundury podchorążych i w pełni zasługujecie na miano spadkobierców tych szlachetnych ideałów"

– powiedział rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek podczas uroczystych obchodów Dnia Podchorążego i Święta Wojskowej Akademii Technicznej.Uroczystość w Klubie WAT swoją obecnością zaszczycili: szef Zarządu Logistyki Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Zbigniew Powęska, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa gen. bryg. Karol Molenda, reprezentujący szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Piotr Trytek, zastępca komendanta Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, byli rektorzy WAT, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji centralnych, przedstawiciele dowództw i szefowie zarządów, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, przedstawiciele duchowieństwa, prezesi i dyrektorzy firm, przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i kombatanckich, byli pracownicy uczelni.

W Dniu Święta Akademii JM Rektor-Komendant WAT podziękował kierowniczej kadrze, wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i technicznym, pracownikom administracyjnym i obsługi, pracownikom biblioteki, doktorantom i studentom, za aktywną pracę, trud i poświęcenie. Z okazji Święta Uczelni pragnę serdecznie pozdrowić zawsze nam drogich byłych pracowników, którzy kiedyś kształtowali oblicze Akademii, a dzisiaj wspierają nas w budowaniu jej prestiżu – dodał gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

W liście przysłanym do uczestników uroczystości, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak  podkreślił istotną rolę Wojskowej Akademii Technicznej nie tylko w edukacji wojskowej, ale w całych Siłach Zbrojnych. Przez 68 lat działalności Akademia wykształciła wiele pokoleń oficerów, którzy walnie przyczynili się do rozwoju Wojska Polskiego i swoją służbą wielokrotnie potwierdzili patriotyzm oraz profesjonalizm. Absolwenci mają wiedzę i kompetencje, które świadczą o wysokim poziomie dydaktycznym uczelni. Pracownicy naukowi dzięki działalności badawczej i rozwojowej tworzą innowacyjny potencjał naszej armii. Dlatego ten dzień jest ważny dla całych Sił Zbrojnych – napisał szef MON. Minister Błaszczak podkreślił również, że Dzień Podchorążego jest wyrazem przywiązania wojskowych studentów do tradycji oręża polskiego. Z tradycji tej wywodzi się umiłowanie takich wartości jak patriotyzm, waleczność i odwaga. Ich połączenie z umiejętnościami zdobywanymi w toku kształcenia w WAT sprawia, że mury uczelni opuszczają młodzi oficerowie doskonale przygotowani do służby w wojsku– zaznaczył minister, dziękując jednocześnie wszystkim pracownikom WAT za ciężką pracę na rzecz Sił Zbrojnych.Zgodnie z uczelnianą tradycją, JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, po odczytaniu rozkazu specjalnego, dokonał aktu symbolicznego przekazania władzy studentom. Certyfikaty upoważniające ich do sprawowania tej funkcji rektor-komendant wręczył w asyście komendy WAT.  

Święto Akademii było okazją do wręczenia zasłużonym żołnierzom i pracownikom WAT odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych i dyplomów.

Minister Obrony Narodowej, za długoletnią nienaganną służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nadał:

  • Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – 8 żołnierzom i pracownikom Akademii,
  • Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – 5 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii,
  • Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – 13 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii
  • W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej nadał:
  • Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 14 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii,
  • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 12 żołnierzom zawodowym Akademii,
  • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 39 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii.

Ponadto, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych, za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne oraz w dowodzeniu, szkoleniu i pracy wychowawczej, Rektor-Komendant WAT wyróżnił tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej z odznaką w stopniu III 10 żołnierzy zawodowych naszej Akademii.

Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie uhonorowania wpisem do Złotej Księgi Dokonań Wojskowej Akademii Technicznej na podstawie uchwały Kapituły Godności Honorowych Wojskowej Akademii Technicznej, wyróżniony został płk rez. dr hab. inż. Ryszard Woźniak,  prof. WAT z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

Tradycyjnie już w dniu Święta Akademii studentom cywilnym i wojskowym przyznano nagrody. W konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT, rektor wyróżnił stypendiami, nagrodami i dyplomami grupę 15 studentów z wydziałów: Cybernetyki, Mechatroniki i Lotnictwa, Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Inżynierii Mechanicznej.

Z okazji dzisiejszej uroczystości na ręce JM Rektora-Komendanta WAT życzenia dla całej społeczności akademickiej przysłali: komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, rektorzy polskich uczelni,  prezesi instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

Część oficjalną uroczystości obchodów Święta Akademii i Dnia Podchorążego zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją dr Joanny Korczago. Uroczystość w Klubie WAT uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.


Zgodnie z uczelnianą tradycją obchody Dnia Podchorążego i Święta Akademii rozpoczęły się wcześniej. Już w niedzielę 24 listopada rektor-komendant WAT z pocztem sztandarowym, pododdziałem historycznym i kompanią honorową wziął udział w obchodach rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską.  28 listopada odbyła się uroczysta msza święta z okazji Dnia Podchorążego, a od rana 29 listopada delegacja komendy WAT i honorowej komendy podchorążych złożyła kwiaty pod pomnikiem gen. Floriana Grabczyńskiego i  przed popiersiem patrona Akademii gen. Jarosława Dąbrowskiego. Podchorążowie WAT tradycyjnie uczcili również pamięć por. Piotra Wysockiego, składając kwiaty przed jego popiersiem w Łazienkach Królewskich.
 

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

Po maturze w mundurze - trwa rekrutacja na uczelnie wojskowe

Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca maturzystów do studiowania na uczelniach wojskowych. Uczelnie wojskowe to atrakcyjne studia i perspektywy, ciekawe wyzwania i pewna praca w wojsku. Termin rejestracji i składania wniosków na studia wojskowe mija 30 czerwca 2020 r.

czytaj dalej

WAT - AKTUALNY HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021

STUDIA WOJSKOWE i STUDIA CYWILNE

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza na Wirtualny Dzień Otwarty!

Już 20 czerwca 2020 roku od godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie z Wojskową Akademią Techniczną za pośrednictwem oficjalnych profili w mediach społecznościowych oraz strony internetowej.

czytaj dalej

Zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji w Wojskowej Akademii Technicznej

Rekrutacja na studia wojskowe została przedłużona do 17 lipca 2020, na studia cywilne do 21 sierpnia 2020

czytaj dalej

ZOSTAŃ PODCHORĄŻYM

Rekrutacja na studia wojskowe 2020 /2021 w Wojskowej Akademii Technicznej WAT. Rejestracja 1 marca - 30 kwietnia.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna HARMONOGRAM REKRUTACJI

STUDIA WOJSKOWE i STUDIA CYWILNE

czytaj dalej

Zmiany w rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

Mając na uwadze informacje o przesunięciu egzaminów maturalnych, informujemy że Wojskowa Akademia Techniczna wprowadzi także zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne, tak by nasi kandydaci – maturzyści nie znaleźli się w sytuacji bez możliwości wyboru kierunku studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Biegacze WAT uczcili Święto Niepodległości

Podchorążowie, żołnierze zawodowi i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej wzięli udział w warszawskim Biegu Niepodległości, który rozpoczął się w poniedziałek 11 listopada o godzinie 11:11.

czytaj dalej

Przysięga wojskowa podchorążych WAT

Kandydaci na żołnierzy zawodowych przyjęci do Wojskowej Akademii Technicznej złożyli 27 września 2019 uroczystą przysięgę wojskową. Słowa „Roty” na placu apelowym uczelni wypowiedziało 752 podchorążych, w tym 133 panie.

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na studia cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej

WAT oferuje studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, obejmujące w roku akademickim 2019/20 aż 19 kierunków i około 60 specjalności

czytaj dalej

ZOSTAŃ UCZNIEM CYBERLICEUM

23 kwietnia 2019 r. uruchomiona została rekrutacja do I klasy Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane