Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WARSZTATY SCENARIUSZOWE

Warsztaty scenariuszowe to niezwykła okazja do spotkania z zawodowymi scenarzystami. Uczestnicy pod opieką profesjonalistów będą mieli możliwość poznania podstawowych technik scenariuszowych oraz zasad konstrukcji i tworzenia scenariusza fabularnego i dokumentalnego.

WARSZTATY SCENARIUSZOWE Z LAUREATAMI KONKURSU SCENARIUSZOWEGO TRZY KORONY 2018
(11-13.01.2019)

Program zawiera:
literackie przygotowanie do filmu dokumentalnego z Lidią Dudą, script doctoring/case study z Aleksandrą Świerk i Darią Woszek, konstrukcję bohatera filmu fabularnego z Jackiem Szarańskim. Efektem zajęć będą samodzielnie stworzone krótkie formy fabularne.

Dla:
Osób zainteresowanych tworzeniem własnych scenariuszy filmowych

Cel:
Zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia scenariuszy filmowych, przygotowanie ich do samodzielnego tworzenia filmowych form scenariuszowych, rozwinięcie umiejętności scenopisarskich, uposażenie ich w narzędzia niezbędne do przyszłej pracy scenarzysty filmowego.

Rezultat:
Po kursie uczestnik zna zasady formatu scenariusza filmowego, posiada wiedzę na temat konstrukcji fabularnej i dokumentalnej, tworzenia dialogów, potrafi samodzielnie stworzyć bohatera filmowego oraz krótkie formy scenariuszowe.

Końcowym efektem warsztatów jest zrealizowanie krótkich form scenariuszowych.

Prowadzący:
Tegoroczni laureaci festiwalu Trzy Korony (Lidia Duda, Aleksandra Świerk i Daria Woszek, Jacek Szarański)

Praktyka:
Nauka formatu scenariusza, zasad tworzenia scenariusza fabularnego oraz dokumentalnego, konstrukcji bohatera filmowego, pisania scen i dialogów.

Certyfikat:
Każdy uczestnik kursu otrzyma na koniec Certyfikat AMA FILM ACADEMY.

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do Rejestru Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

RAMOWY PROGRAM


CZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO JEST FIKCJĄ LITERACKĄ?
(11.01.2019, godziny: 16:00-20:00)

Spotkanie warsztatowe z Lidią Dudą:

 • jak napisać scenariusz filmu dokumentalnego w oparciu o przeprowadzoną dokumentację.
 • jak na planie filmowym  wykorzystać wiedzę zdobyta podczas dokumentacji.
 • metody pracy na planie pozwalające zrealizować scenariusz filmu dokumentalnego z konkretnymi, zaplanowanymi  scenami.
 • metody pracy  z bohaterem na planie filmu  dokumentalnego.

JAK STWORZYĆ SCENARIUSZ FILMU FESTIWALOWEGO?
(12.01.2019, godziny: 10:00-18:00)

Case study z Aleksandrą Świerk i Darią Woszek dotyczące filmu Maryjki (4h)

Warsztaty z Aleksandrą Świerk:

 • zasady tworzenia scenariusza fabularnego
 • format scenariusza
 • konstrukcja scenariusza fabularnego (podział na akty)
 • praca nad sceną fabularną
 • analiza stworzonych scen

JAK STWORZYĆ WIARYGODNEGO BOHATERA?
(13.01.2019, godziny: 10:00-18:00)

Spotkanie warsztatowe z Jackiem Szarańskim

 • podstawy tworzenia kina autorskiego (reżyser-autor scenariusza)
 • zasady konstrukcji bohatera filmowego
 • psychologia postaci
 • język bohatera
 • praca w grupach lub w parach nad stworzenim bohatera filmowego
 • praca nad stworzeniem sceny z udziałem bohatera
 • praca nad dialogami
 • analiza stworzonych prac

INSTRUKTORZY

Aleksandra Świerk /Script Doctor

Daria Woszek /Reżyserka

Jacek Szarański /Realizator filmowy, II reżyser


Zapisy od: 1.12.2018

Termin kursu: 11-13.01.2019

Godziny zajęć: 10:00 – 18:00

Czas trwania: 3 dni (piątek, sobota, niedziela)
 

Powiązane artykuły

WARSZTATY OPERATORSKIE W AMA FILM ACADEMY

RUCH KAMERY – DRON Z LICENCJĄ

czytaj dalej

SOBOTA 27.04.2019 DZIEŃ OTWARTY

W AMA FILM ACADEMY

czytaj dalej

Podstawowy Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY

obejmuje naukę filmowania, obsługę nowoczesnych kamer cyfrowych, elementy reżyserii, inscenizacji filmowej i sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym oraz wybrane zagadnienia z dziedziny języka filmowego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie