Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Trwa rekrutacja na studia cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej

WAT oferuje studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, obejmujące w roku akademickim 2019/20 aż 19 kierunków i około 60 specjalności

Studia prowadzone są na ośmiu wydziałach akademickich: Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Logistyki, Mechanicznym, Mechatroniki i Lotnictwa, Nowych Technologii i Chemii oraz w Instytucie Optoelektroniki. Jednym z ciekawszych kierunków jest inżynieria kosmiczna i satelitarna, którą od 1 października 2019 r. studiować będzie 30 osób. Najwięcej studentów będzie mogło natomiast studiować kierunki informatyczne: informatykę, informatykę w medycynie oraz kryptologię i cyberbezpieczeństwo (200 osób na studiach stacjonarnych i 60 osób na niestacjonarnych) oraz elektronikę i telekomunikację (130 osób na studiach stacjonarnych oraz 60 osób na niestacjonarnych). Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną na stronie: Studia Cywilne I i II Stopnia – Dostępne Kierunki.

W Wojskowej Akademii Technicznej trwa rekrutacja na studia cywilne. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) – na studia I stopnia do 12 lipca 2019 r. oraz na studia II stopnia do 6 września 2019 r.

Programy studiów w Wojskowej Akademii Technicznej opracowano zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) dla Szkolnictwa Wyższego w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wybrane kierunki kształcenia posiadają akredytacje wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) i Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Posiadane akredytacje świadczą o wysokiej jakości kształcenia i potwierdzają uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Dzięki temu absolwenci WAT mogą konkurować zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy. Akredytacja KAUT powiązana jest z europejskim certyfikatem jakości EUR-ACE® Label.


Czy możliwe jest przeniesienie na studia wojskowe?

Na miejsca studiów wojskowych, które zwolniły się w czasie pierwszego roku, może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w ramach przeniesienia na ten rodzaj studiów studentów cywilnych WAT. Student przeniesiony na studia wojskowe zostaje powołany do służby kandydackiej, staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, otrzymuje tytuł podchorążego i odbywa podstawowe szkolenie wojskowe wraz z osobami przyjętymi na pierwszy rok studiów wojskowych. Później kontynuuje naukę na drugim roku (od trzeciego semestru), ale warunkiem jest uzupełnienie różnic programowych wynikających z programu kształcenia na pierwszym roku, w szczególności z „modułu wojskowego”.


Życie studenckie

Zarówno studenci cywilni, jak i wojskowi rozwijają swoje pasje w licznych organizacjach studenckich takich jak: teatr, chór, orkiestra i wielu innych, jak również w kołach naukowych i ponad 20 sekcjach sportowych.

Studenci studiów cywilnych mogą ubiegać się o:

  • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendia socjalne,
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • jednorazowe zapomogi.

Jesteśmy uczestnikami programu Erasmus+, w ramach którego przyjeżdżają do nas studenci z zagranicy, a nasi studenci wyjeżdżają do zagranicznych uczelni. Posiadamy wysoce wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, bogate zaplecze dydaktyczne, nowoczesną infrastrukturę socjalno-bytową i atrakcyjną lokalizację.

Wszystkie informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia dostępne są na stronie rekrutacji. Biuro Sekcji ds. Rekrutacji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. E-mail: rekrutacja@wat.edu.pl, tel.: +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa (budynek główny WAT, wejście obok biura przepustek).

Biblioteka Główna WAT


Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej

Od roku akademickiego 2019/2020 w zakresie siedmiu dyscyplin naukowych będzie prowadzona Szkoła Doktorska. W terminie od 1 lipca do 19 sierpnia 2019 r. kandydaci mogą składać do komisji rekrutacyjnej wymagane dokumenty. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni. Wojskowa Akademia Techniczna proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.
 

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

ZOSTAŃ PODCHORĄŻYM

Rekrutacja na studia wojskowe 2020 /2021 w Wojskowej Akademii Technicznej WAT. Rejestracja 1 marca - 30 kwietnia.

czytaj dalej

Zmiany w rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

Mając na uwadze informacje o przesunięciu egzaminów maturalnych, informujemy że Wojskowa Akademia Techniczna wprowadzi także zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne, tak by nasi kandydaci – maturzyści nie znaleźli się w sytuacji bez możliwości wyboru kierunku studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Wierni tradycji patrzymy w przyszłość

29 listopada to wyjątkowy dzień dla Wojskowej Akademii Technicznej WAT

czytaj dalej

Biegacze WAT uczcili Święto Niepodległości

Podchorążowie, żołnierze zawodowi i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej wzięli udział w warszawskim Biegu Niepodległości, który rozpoczął się w poniedziałek 11 listopada o godzinie 11:11.

czytaj dalej

Przysięga wojskowa podchorążych WAT

Kandydaci na żołnierzy zawodowych przyjęci do Wojskowej Akademii Technicznej złożyli 27 września 2019 uroczystą przysięgę wojskową. Słowa „Roty” na placu apelowym uczelni wypowiedziało 752 podchorążych, w tym 133 panie.

czytaj dalej

ZOSTAŃ UCZNIEM CYBERLICEUM

23 kwietnia 2019 r. uruchomiona została rekrutacja do I klasy Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie.

czytaj dalej

Defilada 3 Maja „Silni w sojuszach”

z udziałem podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej

czytaj dalej

Cyberarmia

Polska armia wzbogaci się o cyberżołnierzy. Plan budowy i rozwoju wojsk obrony cyberprzestrzeni szef MON-u Mariusz Błaszczak przedstawił podczas konferencji Cyber.mil.pl – Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej. „Czas na wdrożenie cyberplanu” – zapowiedział minister w Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna ZAPRASZA!

DZIEŃ OTWARTY: 23 MARCA 2019r.

czytaj dalej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA - HISTORIA I TRADYCJE

Kształcenie kadr technicznych dla potrzeb Wojska Polskiego sięga początków jego istnienia, czyli czasu pierwszych Piastów.

czytaj dalej

WAT Rekrut

Aplikacja wspierająca proces rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej. Aplikacja to kompendium wiedzy, której potrzebujesz, aby przygotować się do egzaminów sprawnościowych oraz aby zweryfikować punkty rekrutacyjne.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie