Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia na kierunku Kosmetologia

– studia z przyszłością!

Oferta edukacyjna uczelni od początku jej działalności odpowiadała na potrzeby społeczno – gospodarcze przede wszystkim mieszkańców woj. mazowieckiego. Warto zaznaczyć, że mimo faktu, co rocznego przybywania uczelni kształcących przyszłych specjalistów branży beauty, mało która z nich ma tak doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną. Dodatkowym atutem jest koncentracja Władz Uczelni na budowaniu długotrwałych relacji ze środowiskiem społeczno – gospodarczym. Funkcjonujące przy poszczególnych wydziałach Rady Pracodawców pozwalają na bieżący monitoring jakości kształcenia w WSIiZ i sprostanie wymaganiom przyszłych pracodawców. 

Kadra dydaktyczna w WSIiZ to specjaliści od lat związanych z branżą beauty. Posiadana interdyscyplinarna wiedza praktyczna i teoretyczna pozwala do zaliczenia ich do grona jednych z najlepszych w kraju. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych pozwalają na ustawiczne poszerzanie własnych horyzontów, a co za tym idzie na pogłębianie wiedzy Naszych studentów. Warto zauważyć, że w strukturach Uczelni funkcjonują działy skupiające się na ustawicznym podnoszeniu kompetencji Naszych instruktorów, odpowiedzialnych za praktyczne przygotowanie do zawodu. Tym samym mamy pewność, że studenci WSIiZ mają dostęp do aktualnej wiedzy, która niezbędna będzie do znalezienia zatrudnia po ukończeniu studiów. 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pt. Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.02.2019 r. do 31.12.2021 r. w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu wynosi 993 860 zł. 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 120 osób (5 mężczyzn i 115 kobiet) poprzez kształcenie na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, na kierunku Kosmetologia. Kandydaci na studia mają do wyboru 4 ścieżki kształcenia, a mianowicie: Kosmetologia bioestetyczna, Kosmetologia kliniczna, Manager produktu kosmetycznego i Podologia. 

Projekt pt. Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie przeznaczony jest dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia lub legitymujących się dyplomem z kierunków związanych z tematyką: chemii, farmacji, biologii lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy w następujących proporcjach:

  • Kosmetologia bioestetyczna: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 20 os. na studiach niestacjonarnych;
  • Kosmetologia kliniczna: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 20 os. na studiach niestacjonarnych;
  • Manager produktu kosmetycznego: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 16 os. na studiach niestacjonarnych;
  • Podologia: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 16 os. na studiach niestacjonarnych.

Innowacyjność programu studiów II stopnia w WSIiZ polega na silnym związaniu programu kształcenia ze środowiskiem społeczno – gospodarczym poprzez:

  • organizację zajęć w placówkach medycznych z modułów: dermatologia kliniczna i onkologia skóry, 
  • prowadzenie warsztatów przez pracodawców w siedzibie Uczelni z modułów: dermatologia kliniczna, onkologia skóry, żywienie i suplementacja w aspekcie diety i urody człowieka,
  • wprowadzenie zajęć interpersonalnych dotyczących kontaktów z klientem, 
  • wprowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących prowadzenia biznesu w branży kosmetologicznej,
  • prowadzenie przez pracodawców modułów z dwóch ścieżek kształcenia [Kosmetologia kliniczna i Manager produktu kosmetycznego] w ramach zajęć warsztatowych.

Rekrutacja na studia trwa od 15 marca 2019 r. do 25 września 2019 r. Więcej szczegółów na stronie projektu: powr.wsiiz.pl. 

Należy pamiętać, że osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie będą przez cały okres studiów miały obniżone czesne o 20% od kwoty regularnej. Oczywiście różnica zostanie pokryta z Funduszy Europejskich. 
 

Powiązane artykuły

Zostań jednym z najbardziej rozchwytywanych specjalistów w branży BEAUTY

Studiuj Kosmetologię w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia! Oferta WSIiZ na rok akademicki 2020/2021 to możliwość wyboru edukacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - licencjackich, magisterskich z wieloma atrakcyjnymi ścieżkami kształcenia.

czytaj dalej

Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnej kosmetologii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki i dziedzin pokrewnych.

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza na studia na kierunku DIETETYKA

ze ścieżkami kształcenia: dietetyka kliniczna, dietetyka stosowana.

czytaj dalej

#zostanwdomu z WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapraszamy na cykl filmów #zostanwdomu z WSIiZ.

czytaj dalej

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie?

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Rektorem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, dr. n. chem. Sebastianem Grzybem.

czytaj dalej

Dzień Otwarty ONLINE w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

2 kwietnia 2020

czytaj dalej

Studiuj CHEMIĘ ŻYWNOŚCI

w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - pierwsze w Polsce studia na tym kierunku!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich !

od 1 stycznia 2020 r. WSIiZ realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

czytaj dalej

Jesień to sezon dyni

22 listopada br. (piątek), w godz. 10.00 – 12.00 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza serdecznie studentów, wykładowców, kandydatów na studia na warsztaty kulinarno - edukacyjne pt.: "Dynia w roli głównej".

czytaj dalej

CHEMIA KOSMETYCZNA w WSIiZ w Warszawie

Rynek kosmetyczny to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce i na świecie.

czytaj dalej

Dzień Otwarty w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

piątek, 13 września br.

czytaj dalej

DOMOWE SPA

30 sierpnia 2019 roku zapraszamy na warsztaty w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie