Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Prestiż uczelni kluczem do sukcesu

Lepsza uczelnia prywatna czy państwowa? Najważniejszy jest status, a nie forma własności uczeni – dowodzi badanie absolwenta psychologii SWPS.

Badanie Krzysztofa Truszkowskiego miało na celu sprawdzenie, jaki wpływ ma status uczelni (wysoki lub niski) oraz rodzaju własności uczelni (państwowa czy prywatna) na ocenę szans zawodowych przez studentów. – Wybierając uczelnię prywatną spotkałem się z opiniami studentów i absolwentów uczelni państwowych, że lepiej skończyć gorszą uczelnie państwową niż dobrą prywatną. Studenci uczelni prywatnych mieli inne zdanie. Zainteresowało mnie jak rodzaj uczelni i jej status wpływa na ocenę szans zawodowych studentów – mówi Truszkowski.

Uczestnikami badania prowadzonego pod opieką naukową dr Jacka Zakrzewskiego, psychologa SWPS, byli studenci polskich uczelni ekonomicznych publicznych i niepublicznych. Oceniali w ankietach sytuację krajową na rynku pracy, osobiste szanse zawodowe, także te związane z rodzajem ukończonej uczelni oraz chęci rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Okazało się, że najważniejszy w ocenie szans rozwoju kariery zawodowej jest status uczelni, mierzony pozycją uczelni w rankingach szkół wyższych, a nie forma własności. Studenci z uczelni o statusie wysokim zdecydowanie wyżej oceniają swe szanse zawodowe niż studenci z uczelni o statusie niskim.

Analogiczna zależność ujawniła się jeśli chodzi samoocenę i poziom poczucia własnej skuteczności. Osoby studiujące na uczelniach o wysokim statusie lepiej oceniają sytuację na krajowym rynku pracy, swoje osobiste szanse zawodowe i wykazują większą chęć rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji. Co ciekawe, chociaż studenci z uczelni państwowych w porównaniu ze studentami z uczelni prywatnych lepiej oceniają sytuację na krajowym rynku pracy i swoje szanse zawodowe to wykazują z kolei znacząco niższą chęć rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji w porównaniu ze studentami z uczelni prywatnych.

– Badanie dobitnie pokazuje, jak zmieniła się sytuacja uczelni prywatnych w oczach studentów. Jest to o tyle ciekawe, że dotyczy to czasów niżu demograficznego i większej dostępności uczelni państwowych niż działo się to w okresie boomu edukacyjnego. Uczelnie prywatne o wysokim statusie mogą skutecznie rywalizować z uczelniami państwowymi, zwłaszcza tymi o niższym statusie edukacyjnym – komentuje dr Jacek Zakrzewski.

--------------------------

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu
i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu)
i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych
i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane