Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ortoptystka - rehabilitacja wzroku

Na tym kierunku poznasz przyczyny powstawania zeza i niedowidzenia oraz zasady leczenia tych wad wzroku. Nauczysz się wykonywać badania ortoptyczne i okulistyczne oraz opracowywać i stosować ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji widzenia. Uzyskasz również wiedzę z zakresu dobierania pomocy optycznych, współpracy z zespołem terapeutycznym oraz edukowania dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń poprawiających widzenie.

liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, weekendowy


Ortoptystka wykonuje oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe (np. zez), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady (np. okulary, soczewki kontaktowe).

Ortoptystka opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku, a także ściśle współpracuje z lekarzem okulistą.

Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Potrzeby kształcenia w zawodzie Ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku.

PRZEDMIOTY
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Podstawy ortoptyki
 • Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych do ćwiczeń ortoptycznych
 • Wykonywanie badań ortoptycznych i okulistycznych
 • Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i w innych
 • zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz widzenia obuocznego
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
 • Objaśnianie przyczyny powstawania zeza, rozróżnianie rodzajów zeza i niedowidzenia
 • Omawianie leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza
 • Wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenie podstawowych chorób narządu wzroku
 • Wykonywanie badań ortoptycznych i okulistycznych
 • Stosowanie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia
 • Opracowywanie indywidualnych zestawów ćwiczeń ortoptycznych oraz modyfikowanie ich w zależności od stanu i możliwości pacjenta
 • Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych
 • Edukowanie dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych
 • Współpraca z zespołem terapeutycznym
 • Stosowanie profilaktyki okulistycznej i różnych form promocji zdrowia
 • Korzystanie z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną Udzielanie pierwszej pomocy
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 • Przychodnie leczenia zeza
 • Gabinety ortoptyczne, gabinety pleoptyczne
 • Szpitalne oddziały okulistyczne
 • Sanatoria leczenia zeza i niedowidzenia
 • Przedszkola dla dzieci niedowidzących i zezujących
 • Specjalistyczne oddziały leczenia zeza
TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!
Własne e-podręczniki
Dostęp do Office 365 w chmurze
Dodatkowe certyfikaty wydawane w trakcie nauki
Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych
Wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
Nowoczesny sprzęt do nauki zawodu
Programy nauczania tworzone przez praktyków 

Powiązane artykuły

Trener personalny

Na tym kierunku nauczysz się prowadzić nowoczesne formy treningów (cross training, tabata, trening metaboliczny, kalistenika, trening obwodowy, trening kettlebells oraz trx) oraz prowadzić trening wytrzymałościowy, gibkości (yoga, pilates, stretching) i trening typu body mind. Poznasz zasady treningu z ciężarem własnego ciała (kalistenika i street workoutu), treningu funkcjonalnego oraz elementów treningu zdrowotnego. Nabędziesz również wiedzę z zakresu podstaw dietetyki.

czytaj dalej

Pośrednictwo nieruchomości w praktyce

Na tym kierunku nauczysz się pozyskiwania i przygotowania nieruchomości do sprzedaży, badania lokalnego rynku oraz komunikacji z klientem. Nabędziesz umiejętności z zakresu organizacji biura nieruchomości, a także przyjęcia nieruchomości do sprzedaży i sposobów prezentacji oferty sprzedaży. Zdobędziesz również wiedzę dotyczącą podatków i opłat w pośrednictwie nieruchomościami oraz przygotowywania dokumentów i danych do różnego rodzaju umów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane