Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

NOWOŚCI w ofercie edukacyjnej WUMed

Od nowego roku akademickiego w najstarszej niepublicznej uczelni w Polsce ruszają Studia licencjackie pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz studia podyplomowe Administracja w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia.

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie studiów pomostowych licencjackich dla pielęgniarek i pielęgniarzy uznając to za nasz obowiązek jako uczelni medycznej. Czujemy się odpowiedzialni za dopełnienie systemu ochrony zdrowia profesjonalnymi kadrami medycznymi - mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Oferta skierowana jest do osób pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, posiadających wykształcenie średnie. Studia trwają 1 - 1,5 roku. W krótkim czasie dają możliwość podniesienia kwalifikacji na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. 

To szansa wzbogacenia kompetencji pielęgniarek, pielęgniarzy dyplomowanych i uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadanie świadectwa maturalnego, prawa wykonywania zawodu lub posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu. 

Studia przeznaczone są dla absolwentów medycznych szkół zawodowych i trwają w zależności od typu ukończonej szkoły średniej - od 2 do 3 semestrów. - dodaje prof. Jasińska.

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych. Będzie gotowy do rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.


Prorektor WUMed dr hab. Joanna Jasińska - prof. WUMed

Studia podyplomowe Administracja w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia,  to jedyne takie studia w Polsce.

Gwarantujemy zajęcia  hybrydowe, stacjonarnie - w małych grupach. Oferujemy materiały dydaktyczne opracowane przez najlepszych wykładowców. Jak na wszystkich naszych kierunkach także i tu, zależy nam na powiązaniu teorii z praktyką. Wśród nauczycieli - tylko praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zdrowia publicznego, administracji publicznej i medycyny - zapewnia prorektor Jasińska.

Podczas studiów będzie można nauczyć się m.in.: praktycznego diagnozowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk administracyjno-prawnych, społecznych i medycznych oraz analizowania przyczyn i przebiegu zarządzania kryzysowego w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia. Studenci zdobędą także umiejętności: realizacji  zadań administracji publicznej systemu ochrony zdrowia, w tym  zarządzania kryzysowego w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia jak również zapobiegania masowym zagrożeniom zdrowia publicznego.

Jesteśmy przekonani, że absolwenci studiów podyplomowych będą w pełni przygotowani do pracy w sztabach kryzysowych jednostek ochrony zdrowia. Uzyskają także świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych, na życzenie również w języku angielskim – dodaje proj. Joanna Jasińska.
 

Powiązane artykuły

Studia z Przyszłością 2023 - to tytuł przyznany Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka

za kierunek studiów podyplomowych TELEPIELĘGNIARSTWO I TELEPOŁOŻNICTWO W PRAKTYCE ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

czytaj dalej

Studia z przyszłością

Warszawska Uczelnia Medyczna kończy rekrutację na rok akademicki 2022/23. Jeszcze tylko do 30 września potrwają zapisy na najbardziej oblegane kierunki medyczne.

czytaj dalej

Kształcimy profesjonalistów

Warszawska Uczelnia Medyczna prowadzi rekrutację na kolejny rok akademicki. Przywita studentów nowymi i zmodernizowanymi pracowniami do praktycznej nauki zawodów medycznych oraz najnowocześniejszym oprogramowaniem do nauki anatomii i czynności ratowniczych opartym na technologii VR, wykorzystywanym w najlepszych uczelniach na świecie.

czytaj dalej

Łamiemy stereotypy

- rozmowa z dr nauk o zdrowiu Moniką Tomaszewską, dyrektor Departamentu Strategii i Innowacji Medycznych, Koordynacja Opieki Szpitalnej Emergency LUX MED

czytaj dalej

Praktyczne umiejętności - bezcenne

Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka stawia na współpracę z renomowanymi placówkami ochrony zdrowia. Studenci już w trakcie nauki mają okazję zdobywać umiejętności praktyczne w najlepszych przychodniach, lecznicach i szpitalach. Jednym z nich jest wołomiński Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

czytaj dalej

III Ogólnopolska Konferencja Warszawskiej Uczelni Medycznej już 28 maja 2022 r.

Tematem wydarzenia w tym roku, będzie Pielęgniarstwo i położnictwo w dobie wyzwań globalnych i aktualnych potrzeb zdrowotnych - próba diagnozy i rekomendacje.

czytaj dalej

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych WUMed z prestiżowym wyróżnieniem

Studia podyplomowe „E-dokumentacja medyczna w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych” otrzymały Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2022.

czytaj dalej

UWAGA! POMOC DLA UKRAINY

Warszawska Uczelnia Medyczna organizuje zbiórkę darów dla szpitala onkologicznego w Iwano-Frankowsku, w Ukrainie

czytaj dalej

Warszawska Uczelnia Medyczna rozpoczyna współpracę z gigantem mleczarstwa

Najstarsza niepubliczna uczelnia w Polsce podpisała porozumienie partnerskie ze Spółdzielnią Mleczarską MLEKPOL w Grajewie.

czytaj dalej

Położnictwo i Ratownictwo Medyczne w ofercie WUMed

Ruszyły zapisy na kolejne kierunki medyczne. Rekrutacja potrwa aż do końca października.

czytaj dalej

WUMed - dajemy możliwość najlepszego wyboru

Warszawska Uczelnia Medyczna już 25 września otworzy podwoje przed kolejnym rocznikiem studentów. Trwają ostatnie zapisy na studia i ostatnie prace modernizacyjne w pracowniach specjalistycznych.

czytaj dalej

Studenci pielęgniarstwa wspierają medyków w walce z Covid-19

Po raz kolejny grupa studentów Warszawskiej Uczelni Medycznej pomaga personelowi szpitala w opiece nad zarażonymi pacjentami.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie