Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Najlepsze w Polsce programy studiów w Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Dwa miliony złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia na kierunkach pedagogika oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna do wymagań rynku pracy, otrzyma Dolnośląska Szkoła Wyższa. Dotacja zostanie przeznaczona na doskonalenie oferty dydaktycznej, np. sfinansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych podczas wykładów i ćwiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych dla studentów czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze programy kształcenia w Polsce, zgodne z wymogami KRK. Wydział Nauk Pedagogicznych na 120 możliwych punktów zdobył 112, i tym samym zajął pierwsze miejsce w kraju, pokonując także państwowe uczelnie. – To co zdecydowanie wyróżnia kierunek pedagogika, to praktyki prowadzone pod opieką tutora - opiekuna, którego głównym zadaniem jest wspieranie podopiecznego na każdym etapie realizacji praktyk – podkreśla prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dziekan WNP. - Natomiast zajęcia, rozwijające prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów metodycznych, laboratoriów metod i technik (multimedialnych, tablice interaktywne), treningów, tutoriali i praktyk, a także w specjalistycznych pracowniach (m.in. artystycznych, muzycznych, plastycznych). Zamierzamy również rozwijać dotychczas prowadzone wspólne programy kształcenia z uczelniami amerykańskimi, z takimi jak: New School University (Nowy Jork), State University of New York at Brockport (Suny) oraz Syracuse University. Będziemy kontynuować wdrażanie międzynarodowych, nowoczesnych partycypacyjnych metod nauczania badań w działaniu, gdzie student uczy się poprzez prowadzenie badań, a nie w ławce – uzupełnia prof. Dziemianowicz.

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w konkursie otrzymał 97 punktów. - Dotację przeznaczymy m.in. na zakup zaawansowanego sprzęt multimedialny, jak np. system motion capture (umożliwiający wykonywanie animacji polegającej na przeniesieniu ruchów aktorów na trójwymiarowe animowane postacie pokryte teksturami), skaner 3D czy wyposażenie studia telewizyjnego w sprzęt HD. Sfinansujemy również obecność na zajęciach wybitnych praktyków z branży multimediów. Będą oni również oceniać projekty magisterskie studentów na kierunku dziennikarstwo. Planujemy także wdrożenie zaawansowanej platformy e-learningowej – wyjaśnia prof. DSW dr hab. Beata Sierocka, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. Studenci będą mogli zgłębiać wiedzę z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze strategicznymi umiejętnościami w zakresie technologii cyfrowych, projektowania gier wideo, produkcji multimediów, wizualizacji danych czy projektowania interfejsów na urządzenia mobilne – dodaje Dziekan WNSiD.

Wydziały współpracują z wieloma podmiotami społeczno-gospodarczymi, których działalność jest powiązana z kierunkami studiów. Przedstawiciele środowisk samorządowych, biznesowych, gospodarczych, pozarządowych, współuczestniczą w tworzeniu programów (również międzynarodowych), a także w wypracowywaniu form i metod kształcenia.

- Konkurs pokazał, że nasze uczelnie potrafią uczyć nowocześnie i reagują na wyzwania, jakie stawia przed nimi rozwijająca się wiedza oraz rynki pracy – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Korzystają na tym studenci, gdyż poza nowoczesną wiedzą, zdobywają w trakcie studiów kompetencje i praktyczne umiejętności, które ułatwią im w przyszłości zawodowy start. Spotkania ze znakomitymi praktykami są też dla studentów inspiracją, wyzwalają przedsiębiorczość i nieszablonowe myślenie – dodaje.
W konkursie nagrodzono 62 kierunki studiów, prowadzone przez 36 uczelni z 17 polskich miast. 62 miliony złotych trafi do wydziałów i uczelni, które dzięki nowoczesnym metodom nauczania i współpracy z przedsiębiorcami udoskonaliły swoje programy studiów. Zgłoszone w konkursie wnioski oceniał powołany przez minister nauki i szkolnictwa wyższego zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Marciniaka.

Więcej na http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/ogloszenie-wynikow-konkursu-na-milion-na-najlepsze-programy-studiow/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane