Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Letnia Akademia Sztuki

Jakie są uwarunkowania sztuki współczesnej? Jakie relacje zachodzą między artystą a odbiorcą? Jakie działania i projekty realizować w przestrzeni miejskiej? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukają uczestnicy pierwszej Letniej Akademii Sztuki, która odbędzie się na przełomie września i października w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Zajęcia poprowadzą m.in. pracownicy DSW, Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Sztuk Pięknych – badacze zjawisk i koncepcji artystycznych, organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych i społecznych oraz artyści.

– Program Akademii adresowany jest do studentów różnych kierunków a także do osób planujących rozpoczęcie studiów, realizujących swoje zainteresowania artystyczne, zamierzających je realizować, opracowujących projekty działań w przestrzeni miejskiej, projekty medialne, reklamowe a także do wszystkich zainteresowanych kulturą i sztuką współczesną, zagadnieniami interpretacji dzieł sztuki, krytyką artystyczną i społecznym kontekstem sztuki – informują organizatorki Letniej Akademii Sztuki prof. DSW dr hab. Maria Reut i mgr Anita Szprych.

Program zawiera cykl spotkań dyskusyjnych (przygotowujących do warsztatów artystycznych i towarzyszących im) oraz zajęcia projektowe i praktyczne (warsztaty artystyczne, działania plenerowe) a także spektakl teatralny, koncert, wernisaż wystawy.

Zajęcia będą się odbywały w następujących blokach tematycznych:

1. Dzieło sztuki – widzenie, odczuwanie, uczestnictwo, rozumienie
2. Sztuka – działanie – wartości
3. Sztuka – słowo – narracja – interpretacja
4. Teatr, scena i dialog: narracja, interpretacja, uczestnictwo
5. Art Book – słowo, obraz, kreacja
6. Obraz fotograficzny. Rejestracja, kreacja, kompozycja, estetyka
7. Design w użyciu – estetyka codzienności
8. Land Art – natura, inspiracja, instalacja
9. Sztuka w przestrzeni miejskiej – sztuki wizualne
10. Sztuka performansu – działanie space-specific

– Wprowadzając do programu Akademii zagadnienia i projekty z różnych, tradycyjnie wydzielanych dziedzin sztuki współczesnej, chcemy ukazać konwencjonalny niekiedy charakter owego wydzielania a także podkreślić znaczenie, rozwijanych poprzez uczestnictwo m.in. w działaniach artystycznych, ogólnych umiejętności dialogowych i interpretacyjnych – zaznaczają organizatorki.

Wydarzenie objęte jest patronatem Wrocław 2016 – Europejska Stolica Kultury.

Liczba miejsc jest ograniczona – zgłoszenie udziału

Termin: od 23 września do 2 października 2013 r.
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, Wrocław
Rekrutacja:
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55, pokój 14 (parter), 53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 32, tel. kom. 607 828 838
e-mail: lasz@dsw.edu.pl www.letniaakademiasztuki.dsw.edu.pl

www.dsw.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane