Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego - program Symfonia 120h

Kurs pełnej księgowości prowadzony jest od podstaw do samodzielnego księgowego. W czasie 120 godzin lekcyjnych zajęć aż 80% zajęć poświęcamy na ćwiczenia praktyczne.

Oferujemy konkurencyjne ceny już od 1399zł przy kursie z samej praktyki.
Dostępne tryby zajęć to: dzienny, wieczorowy i weekendowy.

Kurs księgowości realizujemy w kilkunastu polskich miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, liczba miejsc jest ograniczona.


Do czego przygotuje mnie ten kurs?  

Szkolenie z księgowości od podstaw umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Na kursie przez nas oferowanym nauczymy Państwa praktycznych i teoretycznych aspektów pracy w księgowości. Teoria stanowi wprowadzenie do zajęć praktycznych. 


Do kogo adresowany jest ten kurs? 

Zajęcia z księgowości od podstaw adresowane są do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a chcą związać z taką pracą swój dalszy rozwój zawodowy. Szkolenie również kierujemy do osób które pracują w innych działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu pełnej księgowości.

Wszystkim zainteresowanym nie mającym wcześniej styczności z tematem  księgowości, proponujemy zajęcia w wymiarze 120h gdzie zawierające naukę zarówno teorii jak i praktyki ( są to kursy oznaczone jako KS1, KS2, KS3).

Tych  Państwa którzy z zakresu teoretycznego czują się przygotowani i pragną zapoznać się jedynie z częścią praktyczną czyli pracą na programach Symfonia Finanse i Księgowość oraz Środki Trwałe zapraszamy na wersję  96h - 100% praktyki - (są to kursy KS4, KS5).

Cechą charakterystyczną szkolenia odróżniającą go od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter, który umożliwia nabycie solidnych podstaw, które pozwolą na podjęcie pracy w księgowości bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień z tego zakresu.


Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu? 

Umiejętności jakich staramy się Państwa nauczyć to przede wszystkim samodzielności w wykonywanych czynnościach księgowych. Wynika to z dużej ilości praktyki i ćwiczeń jakie w trakcie szkolenia są wykonywane. Ćwiczenia praktyczne oparte są na jak największej ilości ćwiczeń dotyczących księgowań, rachunkowości, ewidencjonowania, podatków, bilansowania i pracy na Symfonii. Uczymy wszystkich niezbędnych zagadnień jakie powinien znać i wykonywać każdy księgowy.


Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu? 

Nasz kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy, w każdej firmie funkcjonują jednostki - działy zajmujące się księgowością, począwszy od działalności jednoosobowych a skończywszy na dużych spółkach. Warto poznać proponowane zagadnienia księgowe ponieważ wachlarz stanowisk związanych z księgowością jest ogromny: praca w biurach rachunkowych, w działach księgowości z dużych i małych firmach na stanowisku samodzielnego, młodszego księgowego czy fakturzysty. Przygotowujemy teoretycznie i praktycznie słuchacza do wykonywania tego rodzaju pracy. 


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Placówka Kształcenia Ustawicznego Gowork.pl zachęca do wzięcia udziału w kursie księgowości ze względu na dużą ilość godzin szkoleniowych przy najniższej cenie na rynku. Posiadamy w pełni wyposażone sale szkoleniowe, a uczestnikom gwarantujemy niezbędne materiały do nauki. Niezwykle doświadczona kadra wykładowców doskonale przygotowuje uczestników do egzaminu oraz do pracy. Wykładowcy chętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem i udzielają praktycznych porad. 

Zajęcia staramy się organizować w kameralnych grupach dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście wykładowcy.

Placówka Kształcenia Ustawicznego Gowork.pl zachęca do wzięcia udziału w kursie księgowości. Powody dla których powinieneś wybrać właśnie naszą firmę:

 • największa liczba godzin szkoleniowych na rynku przy najniższej cenie,
 • w pełni wyposażone sale szkoleniowe, każdy z uczestników szkolenia posiada własne stanowisko komputerowe,
 • uczestnikom kursu gwarantujemy niezbędne materiały do nauki.

W trakcie trwania kursu księgowości uczestnicy otrzymują: książkę "Podatki"- aktualny stan prawny; Książka "Kurs księgowości" przygotowana przez Naszych wykładowców na podstawie programu szkoleniowego oraz Skrypt zawierający dziesiątki ćwiczeń i dokumentów księgowych na potrzeby zajęć. Wszystkie materiały są wliczone w cenę kursu.

Doświadczona kadra wykładowców

Placówka Kształcenia Ustawicznego Gowork.pl zatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach szkoleniowych przez uczestników kursu. Współpracujemy tylko z praktykami.

Kameralne grupy szkoleniowe

Grupy szkoleniowe liczą do 12 osób. Daje to naszym wykładowcom możliwość indywidualnej pomocy kursantom i tym samym większy komfort uczestników szkolenia.

Egzamin końcowy

Kurs kończy się egzaminem realizowanym na ostatnich zajęciach, który obejmuje część praktyczną- zadania na programie Symfonia oraz teoretyczną - pytania otwarte i zamknięte. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane na podstawie: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632). 

CENTRUM CERTYFIKACJI ZAWODOWYCH GOWORK.PL - EUROPEJSKIE I KRAJOWE NORMY KWALIFIKACJI

Nasze szkolenie przygotowuje kursantów do egzaminu w CENTRUM CERTYFIKACJI ZAWODOWYCH GOWORK.PL, po którym kursanci otrzymują CERTYFIKAT   z kodem zawodu 331301 KSIĘGOWY wg klasyfikacji MPiPS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145). 

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje również  ZAŚWIADCZENIE  wydawane na podstawie: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632) . 


Program kursu

Podatek od towarów i usług

 • Regulacje prawne (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 • Zakres przedmiotowy i miejsce świadczenia czynności
 • Zakres podmiotowy...

Faktura VAT

 • Stawki podatku VAT
 • Zasady obliczania podatku
 • Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy)
 • Zasady odliczania darowizn od dochodu...

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Zasady rozliczania przychodów (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Koszty uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, odszkodowania i kary umowne, wydatki na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, akcjonariuszy, udziałowców)
 • Działalność marketingowa, sponsoring...

Książka przychodów i rozchodów

 • Regulacje prawne
 • Struktura księgi podatkowej
 • Dowody wewnętrzne

Ordynacja podatkowa

 • Zasady postępowania podatkowego
 • Akty prawne wydawane przez organy podatkowe
 • Postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznych (stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania)
 • Postępowanie w sprawie zaległości podatkowych (zasady naliczania odsetek za zwłokę, zawieszenie naliczania odsetek)...

Podstawy rachunkowości

 • Funkcje, cele, zasady i cechy rachunkowości
 • Podstawy prawne rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 • Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości...

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stawki, metody, ustalanie wartości końcowej, weryfikacja stosowanych szacunków amortyzacyjnych...

Ewidencja środków pieniężnych

 • Pojęcie i klasyfikacja aktywów pieniężnych
 • Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych
 • Zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja...

Ewidencja rozrachunków

 • Klasyfikacja, wycena, ewidencja rozrachunków
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi...

Ewidencja kapitałów własnych

 • Klasyfikacja, pojęcie i ewidencja kapitałów własny
 • Fundusze własne w różnych jednostkach gospodarczych
 • Kapitał zapasowy...

Ewidencja materiałów i towarów

 • Ewidencja i wycena materiałów i towarów
 • Ewidencja zakupu materiałów i towarów (WNT, WDT, export, import)
 • Rozchód materiałów – ewidencja i rozliczenie...

Ewidencja kosztów

 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
 • Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym
 • Równoległe księgowanie kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych...

Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg. Inwentaryzacja

 • Ustalanie wyniku dochodu bilansowego i podatkowego
 • Wynik finansowy brutto i jego obciążenia
 • Wynik finansowy netto i jego rozliczenie...

Sprawozdanie finansowe

 • Jednostki zobowiązane do składania sprawozdań
 • Jednostki uprawnione do otrzymywania sprawozdań
 • Terminy i tematyka...

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

(Warsztaty praktyczne z programem Symfonia)

 • Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Symfonia Finanse i Księgowość Premium
 • Rodzaje podatków, opłat, przypisanie do poszczególnych grup klasyfikacyjnych
 • Omówienie wzorów deklaracji VAT, sporządzenie miesięcznej deklaracji VAT...  

Powiązane artykuły

Specjalista ds. administrowania stron internetowych

Ty również możesz zostać profesjonalnym administratorem strony internetowej. Wszystkie niezbędne umiejętności zdobędziesz w Rocznej Szkole Policealnej GoWork.pl

czytaj dalej

Kurs Nowoczesne Techniki Sprzedaży

Sprzedaż uznawana jest w dzisiejszych czasach za jedną z trzech kluczowych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy przez pracodawców.

czytaj dalej

DIETETYKA Z SUPLEMENTACJĄ SPORTOWĄ

SZKOŁA POLICEALNA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane