Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

KATEDRA KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ I SMYCZKOWEJ

Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej to miejsce, gdzie spotykają się pasjonaci muzyki i grania zespołowego – pedagodzy i studenci, koncertujący artyści, a także osoby pragnące patrzeć na muzykę również od strony bardziej naukowej niż wykonawczej.

Po połączeniu Katedry Kameralistyki Fortepianowej z zakładem Kwartetów Smyczkowych w 2019 roku powstała duża Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej, w ramach której będą działać dwie pracownie: kameralistyki fortepianowej (kier. Prof. UMFC dr hab. Joanna Maklakiewicz) i kwartetów smyczkowych (kier. ad. dr Marek Czech).

Ideą przewodnią naszej aktywności jest „muzyczne partnerstwo”, a w centrum uwagi Katedry znajduje się kształcenie zarówno pianistów (w zakresie artystycznego wykonawstwa kameralnego w najróżniejszych jego formach), jak i smyczkowców do gry w kwartecie: skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów. Przygotowujemy studentów do wykonywania w przyszłości zawodu zarówno od strony artystycznej i praktycznej, jak psychologicznej.

Idea utworzenia oryginalnej struktury - opartej na założeniu równoważności grania solowego i zespołowego jako kanonu wykształcenia profesjonalnego muzyka dzisiejszej doby – pochodzi od jej twórcy prof. Jerzego Marchwińskiego, podobnie jak sam termin Kameralistyka fortepianowa, obejmujący całą niesolistyczną, nieindywidualną aktywność pianisty.

Na elementy zawodu pianisty-kameralisty składają się m.in. następujące umiejętności: współpraca z instrumentem, ze śpiewakiem, granie z drugim pianistą, granie w większych formacjach kameralnych (trio, kwartet itd.), granie w orkiestrze, w balecie, w operze, a także różnorodne formy pracy dydaktycznej – od pracy w szkołach z uczniami — po coaching z dojrzałymi artystami. Podobne aspekty dotyczą instrumentalistów kwartetu smyczkowego.

W roku 2017-18 KKFiS ogłosiła pierwszy nabór na powstały nowy kierunek  2-letnich studiów magisterskich w specjalności KAMERALISTYKA FORTEPIANOWA. Studia są prowadzone w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz w języku angielskim. Stwarzają one studentom możliwość dokonania wyboru zgodnego z preferencjami i indywidualnymi zdolnościami. Program zawiera kształcenie m.in. w kierunku: kameralistyki, fortepianu solowego, analizy stylów wykonawczych, czytania partytur, zagadnień interpretacyjnych muzyki współczesnej i dawnej. Nasi absolwenci znajdują pracę po studiach.


Szczegółowe warunki przyjęcia na stronie:

www.chopin.edu.pl

Aktualny obszar działań Katedry Kameralistyki Fortepianowej i smyczkowej:

  • dydaktyka – nauczanie artystycznego wykonawstwa w całym obszarze muzyki kameralnej w ścisłej współpracy z Katedrą Fortepianu, Katedrami Instrumentalnymi, Katedrą Wokalistyki i Międzywydziałową Katedrą Kameralistyki — w połączeniu z występami koncertowymi, konkursowymi, w studio nagrań i z wymianą międzyuczelnianą;
  • staże artystyczne — prowadzone dla studentów polskich i dla cudzoziemców (w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim) — z możliwością wyboru różnych opcji, jak np. przygotowanie do konkursów, poszerzanie repertuaru, koncentracja na współpracy z wokalistami, w tym — w zakresie coachingu operowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli przedmiotu. Staże są dostępne dla pianistów i grających z nimi instrumentalistów oraz śpiewaków, a także instrumentalistów chcących poszerzać swoje kwalifikacje w zakresie gry w kwartecie smyczkowym
  • studia podyplomowe
  • działalność naukowa, organizacja konferencji, wydawanie publikacji książkowych, nutowych, płytowych
  • organizacja koncertów tematycznych — włączonych w kalendarz koncertowy Uczelni


 

Powiązane artykuły

KATEDRA FORTEPIANU

Sięgając wstecz pianistycznego dziedzictwa Uczelni niezmiennie kojarzonego przede wszystkim z jej absolwentem i patronem, najwybitniejszym polskim kompozytorem Fryderykiem Chopinem, nie sposób nie wspomnieć o kontynuatorach jego idei.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie