Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Jedyna taka uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3.01.2012 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia. Tym samym Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii jest jedyną uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce, a piątą w Polsce, która będzie kształcić magistrów fizjoterapii. Studia 2-letnie magisterskie zostaną uruchomione od października 2012 r. Uczelnia rozwija kierunki o profilu medycznym, które stwarzają absolwentom dobre perspektywy na rynku pracy. Decyzja MNiSW znajduje się na www.wsei.edu.pl

Informujemy również, iż nasza policealna szkoła - Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu aktualnie prowadzi "zimowy nabór" na następujące kierunki kształcenia:

* technik dentystyczny
* technik farmaceutyczny
* technik masażysta
* asystentka stomatologiczna
* higienistka stomatologiczna

Zajęcia rozpoczynają się od lutego 2012 roku. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Medycznej zdobywają tytuł technika w wybranych przez siebie specjalnościach. Szkoła kształci techników od 1995 roku. „Zimowy nabór” odbywa się bez opłaty rekrutacyjnej na wszystkie kierunki kształcenia.

Szczegółowe informacje o przyjęciu do szkoły można uzyskać pod nr tel. 61 843 07 97 oraz na www.wsm.poznan.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane