Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Informatyka jako kierunek zamawiany w WSZ „Edukacja” we Wrocławiu

[b]Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” otrzyma 4 mln złotych rządowego dofinansowania na rozwój studiów dziennych na kierunku Informatyka. Wniosek naszej Uczelni znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu kierunków zamawianych.[/b]

Projekt „Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu” dzięki systemowi stypendialnemu zwiększy możliwości studiowania wśród osób z różnych grup społecznych, a absolwenci, korzystając z bogatej oferty zajęć dodatkowych, będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. W projekcie zwrócono szczególną uwagę na zwiększenie zainteresowania tym kierunkiem wśród kobiet, dla których przeznaczono 15 proc. miejsc.

Uczelnia dzięki rządowemu dofinansowaniu zakupi sprzęt komputerowy do obróbki grafiki 2D i 3D o dużej wydajności. W WSZ-E powstanie także specjalistyczne laboratorium komputerowe (na 20 stanowisk), w którym zatrudniona zostanie znakomita kadra dydaktyczna.

W ramach projektu 50 proc. studentów z najlepszymi ocenami otrzyma wsparcie finansowe na niespotykaną dotąd skalę. Dodatkowe środki finansowe zostaną także przeznaczone na zajęcia ponadprogramowe, w tym z języków obcych i zagadnień biznesowych. Kierunek informatyka w WSZ "Edukacja" jest kierunkiem zamawianym przez Ministerstwo, co gwarantuje wysoką jakość i zapewnia bogaty system stypendialny. Oprócz stypendiów każdy student może liczyć na odbycie płatnego stażu, w czasie którego zarobi 1200 zł.

Wniosek Wyższej Szkoły Zarządzania znalazł się aż na 14 pozycji wśród wszystkich zakwalifikowanych do programu. Projekt zdobył łącznie bardzo wysoką notę 112 punktów i dzięki temu otrzyma od ministerstwa 3 912 945 złotych dofinansowania.

Rząd dofinansuje 39 najlepszych projektów z 80 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Z tych 39 aż 32 to wnioski uczelni publicznych, a tylko 7 – niepublicznych.

Kierunki zamawiane to te, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uważa za strategiczne dla gospodarczego rozwoju Polski. Na rządowej liście jest ich 14, znajdziemy wśród nich m.in. automatykę i robotykę, budownictwo, informatykę, mechatronikę czy wzornictwo. Dodatkowo do kierunków zamawianych MNiSW zalicza również kierunki unikatowe, makrokierunki oraz studia międzykierunkowe. Łącznie z budżetu państwa od 2008 roku na ten program wydano już zostało ponad 650 mln złotych.

Więcej informacji na www.edukacja.wroc.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane