Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Czym jest prowokacja dziennikarska?

Czy można określić granice działalności dziennikarskiej? Czy interes publiczny jest wystarczającym powodem, aby stosować tego typu metodę zbierania informacji?

To tylko część zagadnień, które zostaną poruszone przez medioznawców, dziennikarzy i prawników podczas debaty pt. „Prowokacja dziennikarska: prawda i mity”, która odbędzie się we wtorek, 15 kwietnia 2014 r. o godz. 13.45 w SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.
Wstęp wolny.

– Prowokacja dziennikarska jako metoda zbierania i pozyskiwania informacji nie została uregulowana prawnie czy przewidziana przez ustawodawcę. Wiąże się to nie tylko z kontrowersjami wokół stosowania tej techniki dziennikarskiej, ale także z rozstrzyganiem spraw przez wymiar sprawiedliwości. Jednak gdyby nie takie działania to afera olsztyńska, afera Rywina, zwana polskim Watergate, czy też afera w białostockim ośrodku dla cudzoziemców nie ujrzałyby światła dziennego – mówi dr hab. Barbara Giza, prof. SWPS, kierownik Katedry Dziennikarstwa SWPS.

W dobie zaawansowanych możliwości technologicznych takie działanie nabiera nowego znaczenia w zakresie nagrywania i podsłuchiwania. Prowokacja dziennikarska wydaje się balansowaniem na granicy prawa. Metoda zdobywania informacji przez media wywołuje dyskusje na temat ich zasadności i legalności. Przekonał się o tym dziennikarz śledczy TVP Endy Gęsina-Torres, który w styczniu 2013 roku podając się za obywatela i uchodźcę z Kuby dostał się, posługując się fałszywymi dokumentami, do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku. Korzystając z ukrytej kamery w zegarku chciał zarejestrować warunki, w jakich uchodźcy przebywają w ośrodku. W konsekwencji tej akcji dziennikarz został uznany za winnego podrabiania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Podobna sytuacja spotkała reportera programu Uwaga TVN Macieja Kuciela. Dziennikarz śledczy zdemaskował kulisy współpracy urzędników państwowych z osobami objętymi śledztwem rejestrując rozmowę z jednym z prokuratorów. Sąd uznał dziennikarza za winnego rozpowszechniania informacji utrwalonych za pomocą zapisów dźwiękowych bez zgody osoby udzielającej informacji.

W obu przypadkach dziennikarze zostali skazani prawomocnymi wyrokami za wykonywanie swoich obowiązków zawodowych. Czy jest zatem możliwe porozumienie pomiędzy dziennikarzami a środowiskiem prawniczym w kwestii stosowania prowokacji dziennikarskiej? W dyskusji nad zagadnieniami związanymi z prowokacją dziennikarską w SWPS wezmą udział medioznawcy, dziennikarze i prawnicy: prof. dr hab. Maciej Mrozowski – medioznawca, prof. SWPS, prof. dr hab. Jacek Sobczak – prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, specjalizujący się w prawie prasowym, Endy Gęsina-Torres – dziennikarz śledczy TVP, Maciej Kuciel – dziennikarz śledczy TVN. Debatę poprowadzą: dr hab. Barbara Giza, prof. SWPS, kierownik Katedry Dziennikarstwa SWPS oraz dr Marek Palczewski z Katedry Dziennikarstwa SWPS.

Więcej informacji na stronie www.swps.pl w zakładce aktualności.

--------------------------

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu
i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu)
i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych
i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane