Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

23 marca 2013 r. DRZWI OTWARTE w Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE godz. 11.00 - 13.00

Porządek spotkania:

Część I – Aula A

11.00 Powitanie – dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk - Rektor dr hab., prof. APS Helena Ciążela - Prorektor ds. Kształcenia
11.10 Prezentacja kierunków i specjalności Wydziału Nauk Pedagogicznych – dr Dorota Jankowska, dr Barbara Marcinkowska
11.30 Prezentacja kierunków i specjalności Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych – dr Agnieszka Bieńkowska
11.50 Samorząd Studencki – Michał Ilis, Izabela Sosnowska, Joanna Czubek, Jacek Ornafa

Czas na pytania kandydatów

12.00 LABIRYNT - "Niewidzialna wystawa", która otwiera oczy. Doświadcz świata, w jakim żyją niewidomi.

Część II – Hol przed aulą A i B
Prezentacje specjalności będą okazją do:

- zapoznania się z ofertą edukacyjną najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce;
- zadania pytań i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wyborem kierunku studiów;
- spotkania z wykładowcami, studentami poszczególnych specjalności;
- rozmowy z przedstawicielami organizacji studenckich.

Zapraszamy !!! 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane