Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

ul. Targowa 65, 90-324 Łódź

Telefon:
42 678 05 50

Adres e-mail:
promocja@wssip.edu.pl

Adres www:
www.wssip.edu.pl

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

Zasady rekrutacji 2016/2017


Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2013 
W przypadku wolnych miejsc do 11 października 2013 
 
Punkt rekrutacyjny: 
Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi 
ul. Targowa 65 
tel. (042) 678 05 50 w. 20 
(042) 678 26 71 w. 26 
 
 
Dni i godziny pracy Dziekanatu: 
poniedziałek 10.00-15.00 
wtorek 10.00-15.00 
środa 10.00-15.00 
piątek 10.00-15.00 
 
Po wyborze trybu studiów oraz kierunku, kandydat/ka jest zobowiązany/a do: 
 
1. skompletowania teczki prac przez siebie wykonanych, którą przedstawi Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnionym terminie 

2. telefonicznego lub osobistego umówienia się na termin rozmowy z Komisją Egzaminacyjną 

3. złożenia dokumentów i uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w kasie uczelni 
 
 
Wymagane dokumenty – studia I stopnia
(licencjackie i inżynierskie) 
 
1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) 
2. podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja) 
3. trzy aktualne fotografie kandydata o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (lewy półprofil na jasnym tle, bez nakrycia głowy) 
4. aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzające brak przeciwwskazań medycznych do studiowania na wybranym kierunku 
5. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał do wglądu), poświadczona przez pracownika Dziekanatu przyjmującego dokument 
6. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wybrany kierunek studiów w kasie uczelni, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 
 
 
Wymagane dokumenty – studia II stopnia
(uzupełniające magisterskie) 
 
1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) 
2. dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis) 
3. suplement w przypadku dyplomu wydanego po 01.01.2005 roku lub kserokopia suplementu w przypadku dyplomu wydanego po 01.07.2009 roku (oryginał do wglądu) 
4. podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja) 
5. trzy aktualne fotografie kandydata o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (lewy półprofil na jasnym tle, bez nakrycia głowy) 
6. aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzające brak przeciwwskazań medycznych do studiowania na wybranym kierunku 
7. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego tożsamość kandydata/ki na studia (oryginał do wglądu), poświadczona przez pracownika Dziekanatu przyjmującego dokument 
8. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wybrany kierunek studiów w kasie uczelni, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 
 
Uwaga: 
 
Kandydaci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności są zobowiązani do: 
1. złożenia zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na studia na wybranym kierunku 
2. złożenia komisyjnego orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności, wydanego przez uprawniony organ 
 
Rozmowa kwalifikacyjna: 
 
Termin rozmowy kwalifikacyjnej uzgadniany jest przez kandydata/ kę w Dziekanacie Uczelni osobiście lub telefonicznie: (042) 678 05 50 w. 20 lub (042) 678 26 71 w. 26 
 
Prezentacja prac: 
 
W uzgodnionym terminie kandydat/ka przedstawia Komisji Egzaminacyjnej swoje prace skompletowane w teczce, zapoznaje ze swoimi zainteresowaniami artystycznymi 
i projektowymi oraz innymi realizacjami artystycznymi, związanymi z kierunkiem studiów. 
 
Kryteria przygotowania prac wg wybranego kierunku studiów: 

zawartość teczki 
  • architektura i urbanistyka 
rysunki w dowolnym formacie oraz dowolnej tematyce i technice, wskazujące na wrażliwość postrzegania przestrzeni i brył lub inne prace na nośniku elektronicznym 
  • architektura wnętrz
 rysunki w dowolnym formacie oraz dowolnej tematyce i technice, wskazujące na wrażliwość postrzegania przestrzeni i brył lub inne prace na nośniku elektronicznym 
  • wzornictwo (design) 
rysunki w dowolnym formacie oraz dowolnej tematyce i technice, wskazujące na wrażliwość postrzegania przestrzeni i brył lub inne prace na nośniku elektronicznym 
  • realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego 
prezentacja autorskiej etiudy/ćwiczenia filmowego na nośniku elektronicznym w plikach dvd i/lub 15 – 20 fotografii o dowolnej tematyce w formacie 18 x 24, wykonanych dowolną techniką fotograficzną. Mile widziane cykle fotografii reportażowej, dokumentalnej 
  • realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego
    (specjalizacja fotografia) 
15 - 20 fotografii w formacie 18x24 o dowolnej tematyce, wykonanych dowolną techniką 
 
 
Przyjęcie na studia: 
 
Komisja na podstawie rozmowy oraz oceny przedstawionych prac, ocenia predyspozycje kandydata/ki do studiowania na wybranym przez niego/nią kierunku i podejmuje decyzję o przyjęciu na studia. 

WSSiP nie przeprowadza innych, poza rozmową kwalifikacyjną, egzaminów wstępnych na studia. Nie narzuca też ilości prac przedstawionych Komisji Egzaminacyjnej. Ważne, aby kandydat/ka zaprezentował/a swoją ponadprzeciętną wrażliwość artystyczną. Po przeglądzie prac i pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, podpisaniu umowy o kształcenie i wpłacie jednorazowej opłaty wpisowego, kandydat zostaje wpisany na listę osób przyjętych na studia w roku akademickim 2013/ 2014. 


 
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Dziekanatem Uczelni. 
 
Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi 
ul. Targowa 65 
tel. (042) 678 05 50 w. 20 
(042) 678 26 71 w. 26 


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec