Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

Telefon:
(055) 239 38 02

Adres e-mail:
rekrutacja@euh-e.edu.pl

Adres www:
www.euh-e.edu.pl

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

O uczelni

  • WYDZIAŁ PEDAGOGIKI
 Kierunek pedagogika

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalności:
- pedagogika resocjalizacyjna
- pedagogika opiekuńcza i praca socjalna

Stucia II stopnia (niestacjonarne)
Specjalności:
:: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
- pedagogika opiekuńcza i socjalna
- pedagogkia opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika społeczno-rodzinna
- pedagogika ogólna


  • WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Kierunek pielegniarstwo

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne (pomostowe)
Studia II stopnia niestacjonarne

Kierunek ratownictwo medyczne

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek fizjoterapia

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne


  • WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
Kierunek administracja

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności
-administracja europejska
-administracja publiczna
-administracja samorządowa
-planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


  • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
Kierunek zarządzanie

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności
- gospodarowanie w transporcie i praktyki logistyczne
- zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
- biznes europejski

ekonomia* -Kierunek planowany, wniosek złożony do MNiSW


  • STUDIA PODYPLOMOWE

 Kierunki pedagogiczne:

• andragogika – dwa semestry
• oligofrenopedagogika – trzy semestry
• organizacja i zarządzanie oświatą – trzy semestry
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalna – trzy semestry
• przygotowanie pedagogiczne – trzy semestry
• resocjalizacja – trzy semestry
• socjoterapia – trzy semestry
• terapia pedagogiczna – trzy semestry
• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – trzy semestry

Kierunki niepedagogiczne:

• administracja publiczna – dwa semestry
• broker edukacyjny – dwa semestry
• doradca zawodowy – trzy semestry
• logistyka i transport – dwa semestry
• marketing w przedsiębiorstwie
• organizacja działalności rolnej – jeden semestr
• zarządzanie placówką zdrowia – dwa semestry
• zarządzanie projektem unijnym – dwa semestry
• zarzadzanie kryzysowe – dwa semestry
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec