Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź

Telefon:
(042) 616 25 80, 616 25 81

Fax:
(042) 616 25 82

Adres e-mail:
dziekanat@wsap.lodz.pl

Adres www:
www.wsap.lodz.pl

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

Informacje o uczelni

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi została założona w roku 1995 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie i zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej. WSAP działa jako uczelnia niepubliczna.

Misją uczelni jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, łączącego wiedzę ogólną i specjalistyczną z praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania instytucjami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Kierunek studiów

ADMINISTRACJA
specjalności:
  • administracja publiczna,
  • administracja gospodarcza
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest trzyletnią szkołą zawodową, kształcącą na uniwersalnym i popularnym wśród pracodawców kierunku “administracja” w ramach specjalności: administracja publiczna oraz administracja gospodarcza na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

WSAP prowadzi także studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i administracji, prawa podatkowego, prawa pracy i spraw kadrowych oraz legislacji lokalnej.

Wykładowcami WSAP są nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem dydaktycznym, w zdecydowanej większości ze stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego, a także wybitni praktycy.

Dyplom WSAP uprawnia do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich (studiach II stopnia).

WSAP zajmuje miejsce w czołówce najlepszych uczelni zawodowych w Polsce (rankingi „Rzeczpospolitej”, „Perspektyw” oraz tygodnika „Wprost”). Uczelnia od lat cieszy się również najwyższy wśród łódzkich uczelni - publicznych i niepublicznych - wskaźnik preferencji pracodawców - na 100 możliwych uzyskaliśmy 75 punktów.

Studenci WSAP maja prawo korzystać ze stypendiów socjalnych oraz stypendium za wyniki w nauce, dzięki którym mogą studiować za darmo.

Koszty nauki


  • opłata rekrutacyjna: 100 zł
  • czesne roczne (płatne w 10 ratach):
3950 zł – studia dzienne,
3700 zł – studia zaoczne
 
 

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec