Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. gen. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Telefon:
(022) 848 28 22

Adres e-mail:
rekrutacja@wsbio.waw.pl

Adres www:
www.wsbio.waw.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe i cywilne

  • Bezpieczeństwo narodowe i cywilne 
    specjalność dla wydziałów zarządzania kryzysowego i spraw obronnych urzędów administracji rządowej i samorządowej;
    jednostek: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu; podmiotów ochrony ludności i mienia.

Specjalność skierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą podjąć pracę (służbę) lub są już pracownikami m.in.:


jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej (jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
jednostek Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
Zakładowych Straży Pożarnych,
Zakładowych Służb Ratowniczych,
Gminnych Zawodowych Straży Pożarnych,
Terenowych Służb Ratowniczych,
Zarządów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP)
wydziałów zarządzania kryzysowego i spraw obronnych urzędów publicznych (państwowych i samorządowych) - urzędów centralnych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych,
jednostek organizacyjnych Policji,
jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,
jednostek organizacyjnych Biura Ochrony Rządu,
podmiotów ochrony ludności i mienia.


Przedmioty zawodowe realizowane na specjalności (również jako przedmioty obieralne przez studentów):


1.Ochrona przed skażeniami,
2.Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i obywatela,
3.Agresja,
4.Bezpieczeństwo państwa i obrona narodowa,
5.Broń masowego rażenia,
6.Pozamilitarne przygotowania obronne państwa,
7.Organizacja i zasady prowadzenia działań ratowniczych,
8.Ochrona dóbr kultury w Polsce,
9.Planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności,
10.Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne,
11.Ratownictwo techniczne wobec zagrożeń,
12.Katastrofy i wypadki lotnicze,
13.Sytuacje kryzysowe,
14.Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec