Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul. Garncarska 6/8, 42-200 Częstochowa,

Telefon:
(34) 365 58 02

Adres e-mail:
wsl@wsl.edu.pl

Adres www:
www.wsl.edu.pl

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Informacje o Uczelni








Uczelnia powstała w roku 1992. Specjalizujemy się w kształceniu na kierunkach filologia (angielska, germańska, rosyjska) i pedagogika. Studia na poziomie licencjackim i magisterskim prowadzimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Nasza społeczność akademicka to ponad 1600 studentów i słuchaczy oraz ponad 140 pracowników naukowych i dydaktycznych, tworzących nowoczesny i przyjazny klimat uczelni. Stabilna i pewna pozycja WSL to efekt konsekwentnego inwestowania w rozwój pracowników naukowych i studentów, poziom dydaktyki, badania naukowe i wyposażenie techniczne.

Dzięki licznym projektom badawczym z zakresu m.in. metodyki nauczania języków obcych (również na poziomie wczesnoszkolnym), przekładoznawstwa, zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji, języków specjalistycznych, resocjalizacji oraz pedagogiki specjalnej możemy naszym studentom oferować atrakcyjne specjalności i programy nauczania, dające pewność rozwoju indywidualnych talentów. Pewność odnalezienia i uwypuklenia zalet i potencjału, który w nich tkwi. Budzimy ciekawość i zaspokajamy ją. Bardzo dbamy o to, by wysoką jakością kształcenia i nowoczesnymi metodami wprowadzać spokój studiowania i wyeliminować stres w trakcie sesji egzaminacyjnych. Starania te doceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Obydwa prowadzone przez WSL kierunki studiów zostały ocenione pozytywnie (uchwały PKA z dnia 2 lipca i 17 września 2009). Od lat znajdujemy się w czołówce niebiznesowych uczelni niepublicznych w Polsce.

W tym roku zostaliśmy najlepszą uczelnią niepubliczną w regionie (ranking Wprost 2010). 80% naszych obecnych studentów trafia do WSL z polecenia absolwentów uczelni, którzy chwalą świetną kadrę nauczycielską, obsługę administracyjną oraz atmosferę.


Kierunki

 • Filologia rosyjska studia pierwszego stopnia
• Język rosyjski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

 • Filologia angielska pierwszego stopnia
studia stacjonarne (dzienne)
• Lingwistyka stosowana - tłumaczenie
• Amerykanistyka
• Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
• Specjalne potrzeby edukacyjne
• Nauczyciel dwóch przedmiotów
• Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

studia niestacjonarne (zaoczne)
• Lingwistyka stosowana - tłumaczenie
• Amerykanistyka
• Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
• Specjalne potrzeby edukacyjne
• Nauczyciel dwóch przedmiotów
• Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

 • Filologia germańska pierwszego stopnia
studia stacjonarne (dzienne)
• Filologia germańska z językiem angielskim
• Filologia germańska z językiem hiszpańskim
• Filologia germańska z językiem włoskim
• Filologia germańska z językiem rosyjskim
• Nauczyciel dwóch przedmiotów:
          o Nauczyciel j. niemieckiego oraz wczesnoszkolne nauczanie j. angielskiego
          o Nauczyciel j. niemieckiego oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
• Lingwistyka stosowana – tłumaczenia
• Język niemiecki w biznesie – podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
• Komunikacja w kontaktach międzynarodowych

studia niestacjonarne (zaoczne)
• Nauczyciel dwóch przedmiotów:
          o Nauczyciel j. niemieckiego oraz wczesnoszkolne nauczanie j. angielskiego
          o Nauczyciel j. niemieckiego oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
• Lingwistyka stosowana – tłumaczenia
• Język niemiecki w biznesie – podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
• Komunikacja w kontaktach międzynarodowych

 •  Filologia polska pierwszego stopnia
• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Filologia drugiego stopnia
studia stacjonarne (dzienne)
• Lingwistyka stosowana - tłumaczenie pisemne
• Amerykanistyka
• Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
• Specjalne potrzeby edukacyjne
• Tłumaczenie konferencyjne
• Nauczyciel języka obcego
• Język obcy w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

studia niestacjonarne (zaoczne)
• Lingwistyka stosowana - tłumaczenie pisemne
• Amerykanistyka
• Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
• Specjalne potrzeby edukacyjne
• Tłumaczenie konferencyjne
• Nauczyciel języka obcego
• Język obcy w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

 • Pedagogika pierwszego stopnia
studia stacjonarne i niestacjonarne
• Pedagogika pracy socjalnej
• Edukacja przedszkolna i opieka nad dzieckiem
• Edukacja dla bezpieczeństwa
• Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
• Andragogika z doradztwem zawodowym
• Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
• Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem
• Marketing i zarządzanie w edukacji
• Edukacja europejska
• Poradnictwo zawodowe i edukacyjne
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny
• Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
• Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego
• Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia
• Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

 • Pedagogika drugiego stopnia
studia stacjonarne i niestacjonarne
• Pedagogika pracy socjalnej
• Edukacja przedszkolna i opieka nad dzieckiem
• Edukacja dla bezpieczeństwa
• Andragogika z doradztwem zawodowym
• Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
• Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem
• Marketing i zarządzanie w edukacji
• Edukacja europejska
• Poradnictwo zawodowe i edukacyjne
• Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny
• Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
• Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego
• Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
• Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym


Studia podyplomowe

 • Tłumacz konferencyjny - język angielski, niemiecki, rosyjski
 • Studium podyplomowe przygotowujące do egzaminu na Tłumacza Przysięgłego
 • Podyplomowe Studium w zakresie Przygotowania Pedagogicznego
 • Oligofrenopedagogika - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami terapii pedagogicznej
 • Oligofrenopedagogika - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami resocjalizacji profilaktyki społecznej
 • Resocjalizacja z elementami profilaktyki społecznej
 • Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe - 270 godzin
 • Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe - 385 godzin
 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego - trzysemestralne studia kwalifikacyjne
 • Metody aktywizujące i twórcze w edukacji - dwusemestralne studia doskonalące
 • Metodyka zdalnego nauczania języka angielskiego - dwusemestralne studia doskonalące
 • Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
 • Język niemiecki w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
 • Technologie informacyjne i multimedialne w edukacji - T.I.M.E.



Wyższa Szkoła Lingwistyczna

ul. Garncarska 6/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02
wsl@wsl.edu.pl
www.wsl.edu.pl





Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec