Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

Telefon:
22 330 57 23-27

Adres e-mail:
dziekanat@wsp.edu.pl

Adres www:
www.wsp.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

Uczelnia na Powiślu


Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP została powołana przez nauczycieli dla nauczycieli z myślą o jak najlepszym przygotowaniu akademickim pedagogów, wychowawców, nauczycieli, a także pracowników instytucji oświatowych i wychowawczych.
Uczelnia istnieje od 1995 roku, a jej mury opuściło już ponad 15 tysięcy absolwentów. 
Na studentów czekają u nas: doskonała kadra naukowa, nowoczesne i dobrze wyposażone sale wykładowe, nowoczesna pracownia komputerowa i jedna z największych w kraju bibliotek.

Uczelnia prowadzi studia wyższe I i II stopnia na kierunku pedagogika, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe.

Zajęcia w WSP ZNP prowadzą nauczyciele akademiccy wywodzący się z Uniwersytetów: Warszawskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Śląskiego, a także z Akademii Pedagogiki Specjalnej, Polskiej Akademii Nauk oraz wielu innych renomowanych uczelni polskich i zagranicznych.

W uczelni prowadzi zajęcia ponad 350 nauczycieli akademickich, w tym 30 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 84 doktorów, a pozycję i rangę uczelni określa nie tylko wysoki poziom pracy dydaktycznej, ale również znaczący dorobek naukowy i wydawniczy. 
Uczelnia prowadzi prace naukowo-badawcze m.in. ramach programu badań nad edukacją międzykulturową, a pracownicy uczelni utrzymują szerokie kontakty z naukowymi ośrodkami pedagogicznymi w Europie prowadząc badania nad programami i procesami kształcenia, zagadnieniami pedagogiki ogólnej i pedeutologii, pedagogiki kulturoznawczej, pedagogiki pracy, psychologii edukacji i edukacji. Rezultaty tych badań prezentowane są podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz publikowane, między innymi na łamach wydawanego przez WSP ZNP ogólnopolskiego czasopisma „Ruch Pedagogiczny”.
Uczelnia wspiera działalność studenckiego zespołu wokalno-muzycznego Tymczasem oraz chóru Warszawianka. Dziesięciokrotnie zorganizowała Studencki Festiwal Poezji Śpiewanej i Twórczości Poetyckiej.

Akademickie Centrum Informacji w Poznaniu od lat realizuje projekt weryfikacji uczelni niepaństwowych, pod kątem ich wiarygodności pomagając studentom w podejmowaniu decyzji o wyborze uczelni.
Weryfikowane są: podstawy prawne działania uczelni, warunki jakimi dysponuje a także programy edukacyjne, działalność samorządu studentów i infrastruktury uczelni.

Pod uwagę brane są przede wszystkim opinie studentów i absolwentów uczelni, oraz stan i perspektywa rozwoju.


Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w 2013 roku, już po raz dziewiąty została wyróżniona  Certyfikatem „WIARYGODNA SZKOŁA" oraz otrzymała wyróżnienie Certyfikatem „DOBRA UCZELNIA-DOBRA PRACA", jest to pierwsza edycja tego wyróżnienia.

Certyfikat „ Wiarygodnej Szkoły" jest sygnałem dla maturzystów, że Uczelnia jest godna zaufania, poważnie podchodzi do swojej działalności , rzetelnie realizuje standardy nauczania i wytyczne MNiSW oraz jest ceniona w środowisku akademickim.
Podejmując naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP maturzysta może mieć pewność że nasza Uczelnia dba o wysoki standard nauczania i dołoży wszelkich starań, aby jej absolwenci byli dobrze przygotowani do wymagań rynku pracy.

Uczelnia prowadzi rekrutacje na następujące 
studia pedagogiczne:

Studia I stopnia stacjonarne

na kierunku pedagogika
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem
   angielskim
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią
  pedagogiczną
Studia I stopnia niestacjonarne

na kierunku pedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
 • Asystent rodziny – pomoc rodzinie w środowisku lokalnym
 • Pedagogika kulturoznawcza – mediator międzykulturowy
 • Pedagogika kulturoznawcza-menadżer i animator kultury
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem
  angielskim
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią
  pedagogiczną
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • Pedagogika społeczna-wsparcie rodziny i praca w środowisku
  lokalnym
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja dorosłych
 • Guwernerska opieka i wsparcie edukacyjne dziecka
Studia  II stopnia niestacjonarne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
 • Pedagogika kulturoznawcza-menadżer i animator kultury
 • Pedagogika przedszkolna z  językiem angielskim
 • Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Praca socjalna z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą
  (tylko po studiach I stopnia na kierunku praca socjalna)
Studia podyplomowe:

Kwalifikacyjne
 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu 
 • Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja artystyczna i zarządzanie kulturą
 • Przedsiębiorczość z przygotowaniem pedagogicznym
 • Socjoterapia
 • Logopedia
 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
 • Edukacja międzykulturowa
 • Gerontopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna
Doskonalące
 • Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Komunikacja społeczna i medialna
 • Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i mediów
 • Asystent rodzinny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Guwernerska opieka nad dzieckiem
 • Pedagog szkolny
Studia podyplomowe przez internet
 • Zarządzanie nowoczesną oświatą i e-marketing
 • Komunikacja społeczna i media cyfrowe
 • Metodyk edukacji na odległość


Zapraszamy!

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec