Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

ul. G. Narutowicza 122, 90-145 Łódź

Telefon:
(42) 631 98 48 wew. 11, 784 207 390

Fax:
(42) 631 98 48

Adres e-mail:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Adres www:
nowoczesnaszkola.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

Informacje o szkoleCentrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, jest bezpłatną placówką, powołaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Zadaniem szkoły jest stworzenie szansy podniesienia lub zdobycia kwalifikacji wszystkim zainteresowanym z terenu województwa łódzkiego, jak i całej Polski poprzez reagowanie na potrzeby pracodawców.
Od początku istnienia szkoły skupiliśmy wokół siebie firmy partnerskie, które patronują naszym przedsięwzięciom oraz aktywnie uczestniczą w poszerzaniu jej oferty edukacyjnej.

W związku z powyższym, proponowane przez nas kierunki kształcenia wynikają z aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wszyscy nasi słuchacze mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub podnieść już nabyte, aby zmienić profil zatrudnienia zgodnie z wymogami rynku pracy, przez co stają się bardziej mobilni zawodowo.
Wykorzystując nowoczesną bazę techniczną i dydaktyczną kształtujemy umiejętności praktyczne, realizując kształcenie w systemie modułowym i dualnym - rekomendowanych przez Unię Europejską, w których cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych. 

Zajęcia w szkole odbywają się w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu) i zaocznym (zjazdy co 2 tygodnie).

Wśród wielu partnerów, którzy aktywnie uczestniczą w poszerzeniu oferty edukacyjnej szkoły oraz w jej życiu należy wymienić przede wszystkim inwestorów ŁSSE: Haering Polska, Ceramika Paradyż, Procter & Gamble, ABB, B/S/H, Coko-Werk, Mecalit, Wirthwein i wiele innych firm prężnie działających na współczesnym rynku np: FON-SKB czy TME. Patronat medialny nad naszą placówką objęły Radio Łódź i TVP Łódź.
Potwierdzeniem naszej skuteczności są zdawane na bardzo wysokim poziomie egzaminy zawodowe m.in. egzamin AHK dla technika mechanika (we współpracy z firmą Hearing Polska).


Oferujemy bezpłatne kształcenie w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy (2 lata):
 • Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej; 
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku);
 • Technik eksploatacji portów i terminali;
 • Technik pojazdów samochodowych;
 • Technik telekomunikacji;
 • Technik rachunkowości;
 • Technik teleinformatyk; 
 • Technik drogownictwa;
 • Technik informatyk;
 • Technik geolog;

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne dające możliwość pozyskania tytułu technika z zakresu: 
 • mechaniki;
 • mechatroniki;
 • pojazdów samochodowych;
 • gastronomii;
 • logistyki;
 • urządzeń sanitarnych;
 • gazownictwa;
 • elektryki;
 • handlu;
 • cyfrowych procesów graficznych;
 • organizacji reklamy; 
i wiele innych…

Kursy kwalifikacyjne dające możliwość otrzymania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
 • fotograf;
 • monter mechatronik;
 • ślusarz;
 • operator obrabiarek skrawających; 
i wiele innych…

Proponujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracodawców.

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec