Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Telefon:
(81) 749 17 77

Fax:
(81) 749 32 13

Adres e-mail:
sekretariat@wsei.lublin.pl

Adres www:
www.wsei.lublin.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Informacje o uczelni

Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski


WSEI jest zdecydowanym liderem pod względem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Pracodawcy uczestniczą w kształceniu studentów WSEI. Uczelnia podpisała szereg umów z partnerami strategicznymi, czyli instytucjami i przedsiębiorstwami, w których realizowane są praktyki zawodowe, i z których pochodzi kadra dydaktyczna Uczelni.

Studenci WSEI mogą indywidualnie kształtować ścieżkę edukacyjną. Studia w WSEI odbiegają od starych i skostniałych form studiów akademickich. Zamiast tradycyjnych przedmiotów student wybiera moduły. Przewagą modułowego systemu kształcenia nad tradycyjnymi akademickimi formami jest zmniejszenie liczby egzaminów i zaliczeń. W każdym module połączono kilka dotychczasowych przedmiotów. Wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach każdego modułu ograniczono do minimum, starannie analizując, które teoretyczne aspekty wiedzy będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia modułowe pozwalają:
 • Zdobyć zawód już podczas studiowania; nabywać różnorodne kompetencje z wielu dziedzin.
 • Wykorzystać zdobytą wiedzę od razu podczas zajęć praktycznych; warsztatowych i projektowych.
 • Nawiązać kontakt z pracodawcą i zapoznać się z realiami rynku pracy.
 • Zdobywać doświadczenie zawodowe w czasie studiów pod opieką pracodawcy.
 • Elastycznie kształtować ścieżkę studiowania.
Czy wiesz, że …Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została laureatem ogólnopolskich rankingów i konkursów.

 • Złoty Certyfikat „Uczelnia Liderów 2017 ze Specjalnym Wyróżnieniem Zarządu Fundacji”

 • Certyfikat „Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2016”

 • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła 2017”

 • Certyfikat „Polska Nagroda Innowacyjności 2015”

Dodatkowo Uczelnia zapewnia:
 • Stypendia WSEI i socjalne oraz liczne bonifikaty

 • Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych (treningi relaksacyjne, zajęcia rewalidacyjne: warsztaty psychoedukacyjne – muzykoterapia, indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem)

 • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej

 • Możliwość rozwoju zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i zespołach artystycznych


Kierunki studiów


STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONANEPSYCHOLOGIA(I-lic.)
– specjalności:
 • Psychologia w biznesie,
 • Psychologia w promocji zdrowia,
 • Psychologia w reklamie i marketingu,
 • Psychologia w sporcie,
 • Psychologia w resocjalizacji

PSYCHOLOGIA – (mgr)
– specjalności:
 • Psychologia organizacji i zarządzania,
 • Psychologia sądowa i penitencjarna,
 • Psychologia społeczna,
 • Psychoprofilaktyka i pomoc społeczna

PSYCHOLOGIA dla magistrów i licencjatów
– specjalności:
 • Psychologia organizacji i zarządzania,
 • Psychologia sądowa i penitencjarna,
 • Psychologia społeczna,
 • Psychoprofilaktyka i pomoc społeczna

PEDAGOGIKA – (I-lic.)
– specjalności:
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska),
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska)

PEDAGOGIKA – (II-mgr)
– specjalności:
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska),
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (specjalność nienauczycielska),
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska)

PEDAGOGIKA SPECJLANA – (I-lic.)

– specjalności:
 • Oligofrenopedagogika (specjalność nauczycielska) i Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)

PIELĘGNIARSTWO – (I-lic.)

PIELĘGNIARSTWO – (II-mgr)

EKONOMIA – (I-lic.)
– specjalności:
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość,
 • Ekonomika przedsiębiorstw,
 • E-biznes,
 • Handel zagraniczny

EKONOMIA – (II-mgr)
– specjalności:
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość,
 • Ekonomika przedsiębiorstw

ZARZĄDZANIE – (I-lic.)
– specjalności:
 • Zarządzanie w biznesie,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi ,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym

ADMINISTRACJA – (I-lic.)
– specjalności:
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Administracja gospodarcza,
 • Administracja publiczna

ADMINISTRACJA – (II-mgr)
– specjalności:
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Administracja gospodarcza,
 • Administracja publiczna,
 • Samorząd terytorialny i ochrona środowiska,
 • Obrona terytorialna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – (I-lic.)
– specjalności:
 • Bezpieczeństwo informacji,
 • Formacje policyjna,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Kryminalistyka i kryminologia

TRANSPORT – (I-inż.)
– specjalności:
 • Inżynieria ruchu,
 • Organizacja i logistyka transportu,
 • Organizacja transportu kolejowego,
 • Rzeczoznawstwo samochodowe

TRANSPORT – (II-mgr)
– specjalności:
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie,
 • Systemy informatyczne w transporcie

LOGISTYKA – (I-inż.)
– specjalności:
 • Inżynieria systemów logistycznych,
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

INFORMATYKA – (I-inż.)
– specjalności:
 • Bazy danych i Business Intelligence,
 • Programowanie i technologie web,
 • Sieci i bezpieczeństwo informacji,
 • Grafika i multimedia

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (I-inż.)
– specjalności:
 • Budowa eksploatacja maszyn i urządzeń,
 • Diagnostyka samochodowa,
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania,
 • Programista-operator centrów obróbkowych CNC,
 • Eksploatacja urządzeń dźwigowo - transportowych

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE – (I-lic.)
– specjalności:
 • Doradztwo inwestycyjne,
 • Finanse publiczne i skarbowość,
 • Finanse w logistyce,
 • Rachunkowość gospodarcza i budżetowa,
 • Data science w finansach

STUDIES IN ENGLISH
 • Economics (Second cycle studies, Master degree)
 • Nursing (First cycle studies, Bachelor degree)
 • Management (First cycle studies, Bachelor degree)
 • Computer science (IT – Information Technology) (First cycle studies, Engineering)

Zasady rekrutacji: start 4 maja - rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.STUDIA PODYPLOMOWE


Szczegółowe informacje dot. rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl


Zapraszamy!


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.:+48 81 749 17 77, fax:+48 81 749 32 13Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec