Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Telefon:
(81) 749 17 77

Fax:
(81) 749 32 13

Adres e-mail:
sekretariat@wsei.lublin.pl

Adres www:
www.wsei.lublin.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Informacje o uczelni

Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski


WSEI jest Uczelnią niekomercyjną, jej działalność opiera się na celach statutowych Fundacji „OIC Poland”. 

Szkoła działa prężnie, jest przyjazna i otwarta dla wszystkich, co czyni ją unikalną i jedyną taką Uczelnią w skali kraju.

WSEI powstaje nowa wiedza, nowa jakość i innowacje stanowiące produkt o określonej wartości w gospodarce opartej na wiedzy. Uczelnia wypracowała wiodącą pozycję wśród uczelni niepublicznych w południowo-wschodniej Polsce. WSEI jest najlepszą uczelnią niepubliczną zarówno pod względem pozycji w rankingach edukacyjnych, zainteresowania kandydatów, a także znaczenia dla regionu podjętych przez Uczelnię inicjatyw. 

O poziom merytoryczny procesu edukacyjnego dba starannie dobrana, posiadająca właściwe tytuły naukowe i odpowiednie doświadczenie dydaktyczne kadra dydaktyczna, którą tworzy ponad 400 doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych.


 


WSEI nowoczesne metody kształcenia – praktyczność wiedzy i wytwarzanie umiejętności i postaw pożądanych przez pracodawców. Atutem uczelni jest silne powiązanie dydaktyki z praktyką gospodarczą. 

Programy kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców oraz preferencjom kandydatów na studia, a Uczelnia generuje rozwiązania, które trafiają do biznesu. To nowatorskie podejście do funkcjonowania WSEI przynosi wymierne korzyści naszym studentom i absolwentom.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizuje programy nauczania o profilu praktycznym. 

Programy nauczania układane są razem z wybitnymi praktykami. Ci sami praktycy prowadzą warsztaty stanowiące integralną część poszczególnych modułów nauczania. Moduły realizowane są za pomocą aktywnych form nauczania, które są szczególnie ważne w procesie budowania umiejętności. Istotną metodą nauczania jest e-learning, czyli zdalne nauczanie z użyciem Internetu.

Uczelnia podpisała szereg umów z partnerami strategicznymi, czyli instytucjami i przedsiębiorstwami, w których realizowane są praktyki zawodowe i z których rekrutowani są wykładowcy praktycy. Tryb nauczania we WSEI ma na celu przygotowanie absolwenta do bezkolizyjnego wejścia na współczesny rynek pracy. Misją naszej Uczelni, jest jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą.


Co nas wyróżnia?
 • Najlepsza Uczelnia niepubliczna w regionie wg rankingów edukacyjnych

 • Atrakcyjna oferta kształcenia

 • Programy kształcenia rozwijające praktyczne umiejętności studenta opracowane we współpracy z praktykami biznesu i pracodawcami

 • Płatne praktyki i staże – krajowe i zagraniczne

 • Kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny 

 • Nowoczesna baza dydaktyczna (12 000 m2)

 


Dlaczego warto studiować w WSEI
 • Stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI, stypendium Kanclerza WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji „OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi pozwalają w pełni pokryć koszt studiów

 • Wysokie stypendia na kierunkach zamawianych

 • Płatne praktyki wakacyjne i staże absolwenckie (uzyskane wynagrodzenie wystarczy na pokrycie kosztów studiów)

 • Certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)

 • Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)

 • Treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim

 • Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim

 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych

 • Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym

 • Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku)

 • Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach

 • Własny akademik oraz możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskichKierunki studiów


STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONANE

PSYCHOLOGIA – (I-lic.)
– specjalności:
 • Psychologia w biznesie, 
 • Psychologia w resocjalizacji, 
 • Psychologia w promocji zdrowia, 
 • Psychologia w sporcie, 
 • Psychologia w reklamie i marketingu

PSYCHOLOGIA – (mgr)
– specjalności:
 • Psychologia biznesu, 
 • Psychologia sądowa i penitencjarna, 
 • Psychologia społeczna, 
 • Psychoprofilaktyka i pomoc społeczna

PSYCHOLOGIA dla magistrów i licencjatów
– specjalności:
 • Psychologia biznesu, 
 • Psychologia sądowa i penitencjarna, 
 • Psychologia społeczna, 
 • Psychoprofilaktyka i pomoc społeczna

PEDAGOGIKA – (I-lic.)
– specjalności:
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  (specjalność nauczycielska), 
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  z modułem rozszerzającym
  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność nauczycielska), 
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  z modułem rozszerzającym wczesne nauczanie języka angielskiego
  (specjalność nauczycielska), 
 • Pedagogika szkolna i opiekuńcza
  (specjalność nienauczycielska), 
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
  (specjalność nienauczycielska), 
 • Pedagogika rodziny
  (specjalność nienauczycielska)

PEDAGOGIKA – (II-mgr)
– specjalności:
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  (specjalność nauczycielska), 
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z informatyką
  /z arteterapią/ z wczesnym nauczaniem języka angielskiego
  (specjalność nienauczycielska), 
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
  (specjalność nienauczycielska), 
 • Pedagogika zdrowia z opieką nad seniorem
  / z arteterapią (specjalność nienauczycielska)

PIELĘGNIARSTWO – (I-lic.)
–  studia prowadzone również w języku angielskim


PIELĘGNIARSTWO – (II-mgr)
– studia prowadzone również w języku angielskim


ZDROWIE PUBLICZNE – (I-lic.)
– specjalności:
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia, 
 • Międzynarodowe problemy zdrowia, 
 • Promocja i trening zdrowia /opiekun osoby starszej
 • Higiena stomatologiczna

EKONOMIA – (I-lic.)
– specjalności:
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość, 
 • Ekonomika przedsiębiorstw, 
 • E-biznes

EKONOMIA – (II-mgr)
– specjalności:
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość, 
 • Ekonomika przedsiębiorstw

ZARZĄDZANIE – (I-lic.)
– specjalności:
 • Zarządzanie w biznesie, 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  – studia prowadzone również w języku angielskim

ADMINISTRACJA – (I-lic.)
– specjalności:
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego, 
 • Administracja gospodarcza, 
 • Administracja publiczna

ADMINISTRACJA – (II-mgr)
– specjalności:
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego, 
 • Administracja gospodarcza, 
 • Administracja publiczna, 
 • Samorząd terytorialny i ochrona środowiska

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – (I-lic.)
– specjalności:
 • Bezpieczeństwo informacji, 
 • Specjalność policyjna, 
 • Zarządzanie kryzysowe

TRANSPORT – (I-inż.)
– specjalności:
 • Inżynieria ruchu, 
 • Organizacja i logistyka transportu, 
 • Organizacja transportu kolejowego, 
 • Rzeczoznawstwo samochodowe

TRANSPORT – (II-mgr)
– specjalności:
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie, 
 • Systemy informatyczne w transporcie

LOGISTYKA – (I-inż.)
– specjalności:
 • Inżynieria systemów logistycznych, 
 • Logistyka handlu i dystrybucji, 
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie 
 • E-commerce i technologie mobilne w logistyce

INFORMATYKA – (I-inż.)
– specjalności:

 • Bazy danych i Business Intelligence, 
 • Programowanie i technologie web, 
 • Sieci i bezpieczeństwo informacji, 
 • Grafika i multimedia 
 • Projektant technologii mobilnych
  – studia prowadzone również w języku angielskim

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (I-inż.)
– specjalności:
 • Budowa eksploatacja maszyn i urządzeń, 
 • Eksploatacja środków transportu, 
 • Diagnostyka samochodowa, 
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
 • Programista-operator centrów obróbkowych CNC

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.)
– specjalności:
 • Doradztwo inwestycyjne, 
 • Finanse publiczne i skarbowość, 
 • Finanse w logistyce, 
 • Rachunkowość gospodarcza i budżetowa 
 • Analiza danych w finansach – analizy systemowe
  – studia prowadzone również w języku angielskim
Szczegółowe informacje dot. rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl


Zapraszamy!


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec