Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Telefon:
(81) 749 17 77

Fax:
(81) 749 32 13

Adres e-mail:
sekretariat@wsei.lublin.pl

Adres www:
www.wsei.lublin.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Studia podyplomowe • Zarządzanie projektami europejskimi

 • Europejski menedżer jakości

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim

 • Zarządzanie finansami firm

 • Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Akademia trenera biznesu

 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem - aspekty prawne 
  i praktyczne

 • Zarządzanie produkcją

 • Zarządzanie procesami logistyki

 • Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publiczne

 • Zarządzanie procesami logistyki

 • Organizacja transportu kolejowego

 • Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania 
  w przemyśle

 • Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji 
  i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji

 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

 • Eksploatacja infrastruktury drogowej

 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

 • Rachunkowość budżetowa

 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce

 • Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości

 • Europejski doradca bankowy

 • Doradca podatkowy

 • Kontroler wewnętrzny

 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

 • Wycena nieruchomości

 • Zarządzanie nieruchomościami

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Dyplomowany administrator nieruchomości

 • Zamówienia publiczne

 • Zarządzanie w służbie zdrowia

 • Audiologia praktyczna

 • Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych

 • Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym

 • Psychologia transportu

 • Doradztwo zawodowe - dwusemestralne studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe - dwuletnie studia podyplomowe

 • Konsultant rozwoju społecznego

 • Mediacje cywilne i karne

 • Studia podyplomowe z socjoterapii

 • Pośrednictwo pracy

 • Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego

 • Profesjonalna profilaktyka w szkole

 • Psychologia biznesu dla menedżerów

 • Psychologia komunikacji społecznej - NOWOŚĆ!

 • Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

 • Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej

 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych - studia kwalifikacyjne

 • Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne

 • Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne

 • Edukacja medialna - studia doskonalące

 • Edukacja przedszkolna- studia kwalifikacyjne

 • Edukacja wczesnoszkolna- studia kwalifikacyjne

 • Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne

 • Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne

 • Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne

 • Asystent rodziny - studia kwalifikacyjne

 • Oligofrenopedagogika - studia kwalifikacyjne

 • Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna - studia kwalifikacyjne

 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych

 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli

 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych

 • Grafika komputerowa

 • Administrowanie sieciami komputerowymi

 • Systemy baz danych

 • Audyt systemów informatycznych


Szczegółowe informacje dot. rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl


Zapraszamy!


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
19. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec