Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Telefon:
(22) 348 65 44

Fax:
(22) 348 65 45

Adres e-mail:
rekrutacja@wit.edu.pl

Adres www:
www.wit.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie

Informacje o uczelni
Studia w WIT – inwestycja na całe życie

WIT - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni w obszarze technik komputerowych. a Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie. W celu ciągłego polepszania jakości wyników, uczelnia wprowadza obecnie system zarządzania jakością ISO.  

WIT zapewnia wybitną kadrę naukową wywodzącą się z instytutów PAN. W ramach programu UE Socrates-Erasmus prowadzi wymiany studentów i kadry z uczelniami z Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W celu wymiany doświadczeń środowisk z branży informatycznej uczelnia organizuje również różnego rodzaju konferencje naukowe, m. in. już od 10 lat International Workshop on IntuitionisticFuzzy Sets and Generalized Nets.

Najzdolniejsi studenci otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. Szkoła gwarantuje stypendia Rektora za najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.Nasza oferta

Studia I stopnia

  • e ADMINISTRACJA 
Studia licencjackie (6 semestrów)

specjalności: 

• Administracja i organizacja w sektorze publicznym
• Informatyka w administracji

  • GRAFIKA 
Studia licencjackie (6 semestrów)

specjalności: 

• Technologie multimedialne
• Grafika użytkowa

  • INFORMATYKA
Studia inżynierskie (7 semestrów)

specjalności: 

• Bazy danych 
• Inżynieria oprogramowania 
• Sieci komputerowe 
• Technologie internetowe

  • INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA
Studia inżynierskie (7 semestrów)

specjalności: 

• Informatyka w biznesie 
• Zarządzanie projektami 

  • ZARZĄDZANIE 
Studia licencjackie (6 semestrów)

specjalności:  

• Zarządzanie projektami
• Informatyka w biznesie
• Zarządzanie innowacjami
• Zarządzanie w kulturze


Studia II stopnia

  • GRAFIKA 
4 semestry 
uzyskiwany tytuł: magister sztuki

specjalności: 

• Grafika cyfrowa
• Zaawansowane multimedia

  • INFORMATYKA
4 semestry 
uzyskiwany tytuł: magister inżynier

specjalności: 

 Inteligencja komputerowa
 Inżynieria programowo-sprzętowa
 Teleinformatyka

  • ZARZĄDZANIE 
4 semestry 
uzyskiwany tytuł: magister inżynier

specjalności:

 Inżynieria procesów biznesowych
 Zarządzanie w IT
 Zarządzanie bezpieczeństwem 


Szczegółowe informacje dotyczące etapów rekrutacji i opłat znajdują się na stronie:


Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty, bardzo prosimy o kontakt.
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
II piętro, pok. 226Zapraszamy !!!Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec