Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej

ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska

Telefon:
83 343 61 54

Adres e-mail:
medykbiala@pro.onet.pl

Adres www:

Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej

Informacje o Szkole


Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej to publiczna, bezpłatna szkoła z wieloletnią tradycją, działająca od 1 września 1973r.

Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Pani Stanisława Spisacka.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną (m.in. nowoczesną pracownię komputerową i internetowe centra informacji multimedialnej) i jest placówką, która oferuje ciekawe kierunki kształcenia wzbogacane licznymi dodatkowymi kursami i szkoleniami.

Obecnie uczestniczy w realizacji projektu systemowego finansowanego ze środków UE „Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny", w ramach którego prowadzone są dla uczniów szkoły atrakcyjne kursy i zajęcia pozalekcyjne mające na celu podniesienie ich atrakcyjności na rynku pracy.

Kadra dydaktyczna placówki ma możliwość stałego rozwoju i odznacza się wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi.

W placówce działają koła zainteresowań pozwalające młodzieży rozwijać swoje pasje: sekcja aerobiku, koło masażu i koło teatralne MEDART, które swoimi występami uświetnia nie tylko imprezy szkolne ale również organizowane w mieście.


Prowadzimy kształcenie w kierunkach:

   • TECHNIK MASAŻYSTA
Dwuletnie, dzienne, bezpłatne

Profesjonalne przygotowanie do wykonywania masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, drenażu limfatycznego, relaksacyjnego, kosmetycznego.

Program nauczania obejmuje m.in. zagadnienia kliniczne, zdrowie publiczne, fizjoterapia, psychologia, teoria i pracownia masażu.

Charakterystyka zawodu:
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem masażu, może prowadzić różnorodne formy i techniki masażu, z wszelkimi typami pacjentów z uwzględnieniem różnych stanów chorobowych.

Cechy charakterystyczne kandydata:
zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, wrażliwość uczuciowa,
zrównoważone i sprawne tempo pracy,
empatia, zdolność do adekwatnego reagowania na bodźce,
cierpliwość, obowiązkowość, staranność,
zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązania kontaktu, zdolność tolerancji, poszanowanie godności ludzkiej, dobra sprawność fizyczna i wytrzymałość, sprawność manualna, bez skłonności do uczuleń zwłaszcza skóry rąk.

Technik masażysta wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, zajęcia praktyczne prowadzone są w nowoczesnych placówkach specjalizujących się w rehabilitacji szpitalnej i ambulatoryjnej.


   • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
Dwuletnie, dzienne, bezpłatne (Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe)

Miejsca pracy:
Zakłady kosmetyczne, laboratoria, gabinety odnowy biologicznej, firmy kosmetyczne, dystrybucja i sprzedaż kosmetyków badania aplikacyjne produktów kosmetycznych.

Program nauczania obejmuje:
fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów typowo kosmetycznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutyczno-medycznych, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych
i zawodowych.

Charakterystyka zawodu:
Studium przygotowuje absolwenta do profesjonalnej działalności poprzez kształcenie jego sylwetki oraz perfekcjonizmu zawodowego. Absolwent te posiada wiedzę powalającą mu na fachową pomoc pacjentowi zarówno ze skórą zdrową jak i z defektami. Nabyte umiejętności pozwalają na planowanie rodzaju zabiegu kosmetycznego, poprawne jego wykonanie z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Jest również przygotowany do ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem.

Absolwent dzięki wykształceniu będzie posiadał umiejętności w dziedzinie pielęgnowania urody i opóźniania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.

Po dwóch latach nauki absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia danego kierunku i tytuł technika usług kosmetycznych.

Obowiązuje go egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

   • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Dwuletnie, dzienne, bezpłatne (Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe)

Podstawowym celem kształcenia asystenta osoby niepełnosprawnej jest przygotowanie absolwenta szkoły do:
- współdziałania w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego,
- wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji, wspierania i wzmacniania systemu pomocy osobom niepełnosprawnym umożliwiając realizację optymalnego programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
- współtworzenia w opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji i prowadzenia osoby niepełnosprawnej, dokonywania prawidłowej kompleksowej oceny postępów realizowanego programu rehabilitacji.

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie współpracując z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyni się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej.

Ponadto, asystent będzie prowadzić rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku.

Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.


   • RATOWNIK MEDYCZNY
Dwuletnie, dzienne, bezpłatne (Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe)

Absolwent kształcący się w zawodzie ratownik medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- komunikowania się z pacjentem, udzielania mu wsparcia w stanach
nagłych;
- zabezpieczania osób znajdujących się w miejscu zagrożenia,
podejmowania działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar
i degradacji środowiska;
- dokonywania oceny stanu ofiar awarii, katastrof i wypadków,
podejmowania działań ratowniczych;
- wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłych;
- transportowania pacjentów pod nadzorem medycznym;
- posługiwania się sprzętem medycznym, ochrony osobistej i ratownictwa
medycznego;
- organizowania i prowadzenia szkoleń w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.

Pożądane cechy psychofizyczne:
- dobra sprawność fizyczna;
- zdolności decyzyjne i organizacyjne;
- odporność psychiczna;
- zdolność koncentracji i podzielność uwagi;
- zdolność do szybkiej analizy i reakcji na napływające równocześnie
sygnały;
- zdyscyplinowanie, rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność.


   • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Dwuletnie, dzienne, bezpłatne (Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe)

Interesujesz się losem osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych?
Jesteś tolerancyjny, otwarty i przyjaźnie nastawiony do tej grupy społecznej?

Jeżeli pragniesz pomagać ludziom wykorzystując w praktyce swoją wiedzę i umiejętności, to zapoznaj się z przedstawionymi poniżej informacjami, dzięki którym będziesz miał poszerzoną wiedzę o tym kierunku.

Terapia zajęciowa stanowi jedną z form rehabilitacji. Zawód ten jest bardzo młodą dziedziną medyczną, który przyczynia się do usprawnienia psychicznego, fizycznego i społecznego nie za pomocą gimnastyki leczniczej, masażu i innych zabiegów lecz poprzez zastosowanie określonych czynności, pracy i rekreacji. Celem tego rodzaju oddziaływań jest przywrócenie osobom niepełnosprawnym bez względu na wiek, przyczynę i rodzaj dysfunkcji, samodzielności, wiary w siebie, chęci i satysfakcji z życia.
Treści teoretyczne zdobędziesz jeżeli jesteś pracowity, systematyczny i oczywiście chętny do poszerzania posiadanej wiedzy.

Umiejętności manualne jak np. szycie, szydełkowanie, haftowanie, tkanie, prace plastyczne na papierze, płótnie, szkle, prace w drewnie, wyzwalające twórczą ekspresję, zdobędziesz aktywnie uczestnicząc w zajęciach poszczególnych pracowni. Poznasz również niektóre elementy sztuki kulinarnej, które pozwolą Ci przygotować zgodnie z zasadami żywienia smaczne i zdrowe potrawy.

Na zajęciach praktycznych w placówkach służby zdrowia, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, które w przyszłości mogą być twoim miejscem pracy, będziesz miał możliwość bezpośredniego kontaktu i podjęcia współpracy z osobami niepełnosprawnymi, oczekującymi na Twoją pomoc. Tworząc serdeczną i przyjazną atmosferę dajesz chorym szansę zapomnienia o chorobie, osamotnieniu i ograniczeniu sprawności. Organizując czas wolny zaktywizujesz te osoby, przywrócisz utraconą niejednokrotnie chęć do dalszego życia. Twoja życzliwość, opiekuńczość, gotowość udzielenia pomocy sprawi, że na twarzach Twoich podopiecznych pojawi się uśmiech i zadowolenie.

 
   • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
dzienny, 2-letni, bezpłatny

Absolwent profesjonalnie przygotowany jest do opieki nad osobami starszymi. Główna ideą pracy opiekuna będzie podnoszenie jakości życia osoby starszej przez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego.

Cechy charakterystyczne kandydata: zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, wrażliwość uczuciowa, szczerość, cierpliwość, poszanowanie godności ludzkiej, dobra sprawność fizyczna i wytrzymałość.

Program nauczania obejmuje m.in.: podstawy psychologii i socjologii, choroby wieku starszego, opieka nad osobą starszą, organizacja czasu wolnego, język obcy zawodowy, promocja zdrowia i profilaktyka, polityka społeczna, podstawy prawa i ekonomiki.
Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec