Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych

ul. Noakowskiego 14, 00-666 Warszawa

Telefon:
22 621 39 65

Adres e-mail:
studium@charakteryzacja.pl

Adres www:
www.charakteryzacja.pl

Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych

Informacje o szkole

Jeżeli jesteś zainteresowany kształceniem w zakresie charakteryzacji lub projektowania graficznego od roku akademickiego 2010/2011 możesz wybrać wariant 3,5 letnich studiów licencjackich w Wyższej Szkole Artystycznej albo naukę w 2-letnim policealnym studium funkcjonującym przy Wyższej Szkole Artystycznej. Możesz więc zrealizować dyplom w 3,5 roku i uzyskać tytuł licencjata lub wybrać wariant 2 lat nauki i uzyskać dyplom zawodowy.
 
Wyższa Szkoła Artystyczna prowadzi kształcenie na kierunku Malarstwo I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia kształci studentów w malarskich technikach scenograficznych (specjalność związana z charakteryzacją, kostiumem i malarstwem w scenografii), multimedialnych technikach graficznych (specjalizacja: projektowanie graficzne), a także w zakresie malarstwa sztalugowego. Profil kształcenia skierowany jest, zatem do osób, które interesują się malarstwem, scenografią, charakteryzacją teatralną i filmową oraz nowoczesnymi technikami komputerowej kreacji graficznej. Więcej informacji uzyskać można na stronie Uczelni: www.wsa.art.pl.

Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych to dwuletnia policealna szkoła działająca funkcjonująca na podstawie zezwolenia Ministerstwa Kultury i Sztuki z 1999 roku. Program Studium spełnia założenia nowoczesnej szkoły o charakterze plastycznym i zawodowym. Formy kształcenia pozwalają studentom nabyć umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz rozwijać własne zainteresowania twórcze. Oferujemy możliwość nauki w trybie dziennym i zaocznym. Zajęcia praktyczne odbywają się w niewielkich 12-osobowych grupach, co zapewnia komfort kształcenia oraz bezpośredni kontakt z wykładowcami.


Studium kształci na dwóch kierunkach:


  • Charakteryzacji Teatralno-Filmowej i Perukarstwa
Cykl szkolenia przygotowuje studentów do zawodu charakteryzatora dla potrzeb kina, świata mody, telewizji, teatru i opery. Kształcenie opiera się na teorii, technikach charakteryzacji oraz zajęciach praktycznych. Program nauczania obejmuje między innymi: wizaż, charakteryzację, stylizację, perukarstwo, efekty specjalne, body painting oraz tworzenie masek. Zajęcia teoretyczne odbywają się między innymi z historii sztuki, teatru, filmu, ubioru, materiałów i technologii oraz organizacji produkcji filmowej. W ramach programu odbywają się warsztatowe zajęcia z rysunku, malarstwa oraz kompozycji i projektowania, projektowania mody i rozwoju kreatywności.

  • Projektowania Grafiki Telewizyjno-Filmowej
Program nauczania daje możliwość nabycia umiejętności projektowania graficznego (tworzenia animacji telewizyjnych i stron internetowych, montażu filmowego). Zajęcia teoretyczne obejmują zagadnienia z historii sztuki i filmu, organizacji produkcji filmowej oraz teorii i praktyki filmu. W cyklu nauczania odbywają się również warsztaty z rysunku i malarstwa, zajęcia z projektowania grafiki, animacji, grafiki trójwymiarowej, mediów elektronicznych, fotografii, typografii i liternictwa oraz rozwoju kreatywności. Tok kształcenia obejmuje naukę obsługi programów graficznych: Adobe Photoshop (grafika rastrowa), Adobe Illustrator (grafika wektorowa), Adobe InDesign (skład komputerowy), Adobe After Effects (animacja), Macromedia Flash (projektowanie stron internetowych), Final Cut Pro (montaż filmowy). Pracujemy na komputerach Macintosh najnowszej generacji.


Warunki przyjęcia:


• pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (pierwszy termin w połowie czerwca),
• prezentacja prac plastycznych (wizytówka plastyczna kandydata),
• wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia
(dostępny na stronach internetowych: www.charakteryzacja.pl, www.grafika.edu.pl oraz wsa@wsa.art.pl),
• świadectwo ukończenia szkoły średniej lub/i świadectwo maturalne (odpis lub poświadczona kopia),
• wpisowe,
• cztery zdjęcia legitymacyjne,
• CV lub życiorys,
• ksero dowodu osobistego.W zakresie programu obu wydziałów Studium znajdują się:


• Animacja telewizyjno – filmowa
• Charakteryzacja, perukarstwo i stylizacja
• Fotografia
• Historia sztuki
• Historia teatru
• Historia filmu
• Historia ubioru
• Kompozycja i projektowanie
• Liternictwo i typografia
• Media elektroniczne
• Podstawy produkcji filmowej
• Projektowanie graficzne
• Projektowanie mody
• Rysunek i malarstwo
• Teoria i praktyka filmu
• Techniki wpływu, perswazji i rozwoju kreatywności

Biuro Studium i Biuro Organizacji Studiów czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00–16.00.Serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z nami.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec