Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

Telefon:
74 641 92 03, 641 92 05

Adres e-mail:
pwsz@pwsz.com.pl

Adres www:
www.pwsz.com.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Informacje o uczelni





Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu
jest uczelnią państwową utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 1999 roku. Jest pierwszą w naszym mieście samodzielną uczelnią państwową.

Wałbrzyska PWSZ AS wiele zawdzięcza życzliwości i owocnej współpracy Uniwersytetów: Opolskiemu, Wrocławskiemu, Zielonogórskiemu. Dzięki partnerskim porozumieniom realizowane są różne formy współpracy w rodzaju wspólnych badań i konferencji naukowych. Celem naszej współpracy jest wymiana wykładowców oraz pomoc partnerów w przygotowywaniu programów nowych specjalności.

Misją naszej uczelni jest nie tylko przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie sprawności umysłowych i wyposażenie absolwentów w umiejętności, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie wyłaniających się problemów i doskonalenie warsztatu pracy. Podstawowym i szczególnym celem jest wykształcenie absolwenta – refleksyjnego praktyka, dla którego wiedza teoretyczna będzie podstawą prawidłowego, profesjonalnego wykonywania zawodu. Dążymy do tego, aby nasz absolwent był z jednej strony zawodowcem, z drugiej zaś człowiekiem mobilnym w nieustannym doskonaleniu się i zdobywaniu nowych specjalności, po to, aby działać sprawnie w warunkach wolnego rynku.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Wałbrzychu
to:

 • największa wałbrzyska publiczna Uczelnia,
 • około 3 tys. studentów,
 • cztery instytuty,
 • pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynieryjne) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym,
 • studia podyplomowe,
 • Uniwersytet I Wieku,
 • Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • nauka języków obcych,
 • konferencje naukowe,
 • możliwość uzyskania stypendium socjalnego, mieszkaniowego, na wyżywienie oraz stypendium za osiągnięcia w nauce i sporcie,
 • współpraca z uczelniami w kraju i zagranicą,
 • Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane,
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,
 • Klub Turystyki Aktywnej,
 • studenckie koła naukowe, zespoły (wokalno - instrumentalne itp.),
 • Studencka telewizja "TV Zamkowa".




Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w.Wałbrzychu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów:

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: administracja publiczna
 • specjalność: administracja bezpieczeństwa
 • specjalność: administracja i zarządzanie oświatą
 • specjalność: turystyka w administracji
 • specjalność: logistyka w administracji


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


STUDIA INŻYNIERSKIE

kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (studia stacjonarne i niestacjonarne)

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia stacjonarne
i niestacjonarne)

kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA (studia stacjonarne
i niestacjonarne)

 • specjalność: gospodarka turystyczna
 • specjalność: planowanie przestrzenne
 • specjalność: architektura i kształtowanie krajobrazu
 • specjalność: rekultywacja obszarów zdegradowanych

kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: zarządzanie i marketing
 • specjalność: zarządzanie produkcją
 • specjalność: transport i spedycja


STUDIA LICENCJACKIE


kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: administracja finansów publicznych
 • specjalność: administracja europejska

kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: filologia angielska (specjalizacja nauczycielska)
 • specjalność: filologia niemiecka (specjalizacja nauczycielska)

kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne)

 • specjalność: filologia hiszpańska
 • specjalność: filologia rosyjska

kierunek: KOSMETOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: SPA i wellnes
 • specjalność: kosmetologia uzdrowiskowa
 • specjalność:masaż i fizjoterapia

kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • specjalność: pedagogika resocjalizacyjna
 • specjalność: terapia pedagogiczna
 • specjalność: pedagogika przedszkolna
 • specjalność: pedagogika medialna z dziennikarstwem
 • specjalność:pedagogika osób starszych

kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • specjalność: animacja czasu wolnego i rekreacji
 • specjalność: hotelarstwo
 • specjalność: przewodnictwo i pilotaż
 • specjalność: zarządzanie i marketing w turystyce
 • specjalność: turystyka zdrowotna

Zapraszamy !







Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec