Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon:
15 822 90 15

Fax:
15 823 57 88

Adres e-mail:
uczelnia@pwsz.tarnobrzeg.pl

Adres www:
www.pwsz.tarnobrzeg.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

Informacje o uczelniPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39 – 400 Tarnobrzeg


Z dniem 1 czerwca 2001 roku  utworzona  została  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Tarnobrzegu. W lipcu 2003 r. Uczelnia przybrała za patrona prof. Stanisława Tarnowskiego i kontynuuje szczytne cele edukacyjne „Akademii Miechocińskiej”.


ATUTY UCZELNI
 • wysoka jakość kształcenia,
 • możliwość studiowania czterech języków obcych,
 • atrakcyjne stypendia, 
 • nowoczesna baza dydaktyczna,
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem,
 • przyjazna i otwarta dla osób niepełnosprawnych,
 • kierunki o profilu praktycznym,
 • doświadczona kadra profesorów i praktyków,
 • bezpłatne kształcenie na studiach stacjonarnych,
 • niskie opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych,
 • pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych i.niestacjonarnych,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonujący przy Uczelni.
WŁADZE UCZELNI:

Rektor:
dr Paweł Maciaszczyk 
Prorektor do spraw Rozwoju: 
dr Stanisław Lis
Prorektor do spraw Nauczania: 
dr Monika Piątek 
Dziekan Nauk Społecznych i Humanistycznych:
dr Beata Zięba-Kołodziej
Dziekan Nauk Technicznych i Ekonomicznych: 
Dr inż. Aleksander Kasprzyk 
Kanclerz:
mgr Dorota Kotara-Marchewka
Kwestor: 
mgr Hanna Haliniarz 


OFERTA DYDAKTYCZNA

Uczelnia kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach pierwszego stopnia (studia licencjackie) na następujących kierunkach:

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności: 
• służba policyjna
• zarządzanie kryzysowe 
 • EUROPEISTYKA
specjalności: 
• rozwój lokalny i regionalny
• społeczeństwo i kultury Europy
• prawo i rynek europejski
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
specjalności: 
• rachunkowość przedsiębiorstw
• bankowość
• finanse i ubezpieczenia 
 • INFORMATYKA*
planowane specjalności: 
• systemy mobilne 
• systemy teleinformatyczne
 • PEDAGOGIKA
specjalności: 
• pedagogika zdrowia z profilaktyką społeczną
• resocjalizacja
• pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
specjalności: 
• oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna
• wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i terapia pedagogiczna
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POLITYKA SPOŁECZNA
specjalności:
• ubezpieczenia
• rynek pracy
• polityka rodzinna
 • PRACA SOCJALNA
planowane specjalności: 
• asystentura rodziny 
• praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami 
• praca z osobami starszymi 
 • TURYSTYKA I REKREACJA

* kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW.
REJESTRACJA INTERNETOWA KANDYDATÓW OD MAJA 2014 R.KONTAKT

Centrala
tel.15 822 90 15, 822 90 23


Dziekanat Nauk Społecznych i Humanistycznych 
tel. +48 15 822 51 41


Dziekanat Nauk Technicznych i Ekonomicznych
tel. +48 15 822 51 57

Zapraszamy !!!

www.pwsz.tarnobrzeg.pl


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec