Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Telefon:
(13) 46 55 954

Adres e-mail:
studias@pwsz-sanok.edu.pl

Adres www:
www.pwsz-sanok.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

Informacje o uczelni
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 roku. Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 26 stycznia 2005 r. Uczelnia zmieniła nazwę na „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku”.

Uczelnia mieści się w kompleksie wyremontowanych budynków byłych koszar przy ulicy Mickiewicza, które uczelnia otrzymała od lokalnego samorządu, w budynku przy ul. Reymonta 6 (Instytut Techniczny). Trwa budowa jednego z nich na centrum sportowo-dydaktyczne. W dalszej perspektywie planowana jest również budowa akademika.


Oferta edukacyjna

STUDIA I STOPNIA

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
  (S, lic., IS)
specjalność – edukacja muzyczna
 • EKONOMIA
  (S, NS, lic.) , 
specjalności:
- ekonomia
- ekonomika handlu i sprzedaży 
 • FIZJOTERAPIA
  (S, NS, lic.) – studia planowane
 • GASTRONOMIA Z DIETETYKĄ
  (S, NS, inż.) – studia planowane
 • GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH
  (S, NS, inż.)
 • GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH
  (S, NS, inż.), 
specjalności: 
- menadżer spółdzielczości
- lider samorządu
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
  (S, NS, inż.),
specjalności:
- budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
- informatyka stosowana w budowie maszyn
- komputerowe wspomaganie projektowania 
- mechatroniczne urządzenia przemysłowe 
- programowanie i obsługa obrabiarek CNC 
 • NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA
  (S, NS, lic.), 
specjalności:
- nowe media reklama, kultura współczesna
- grafika komputerowa 
- fotografia i film
 • PEDAGOGIKA
  (S, NS, lic.), 
specjalności:
- logopedia i terapia pedagogiczna 
- pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • PIELĘGNIARSTWO
  (S, NS, lic.)
 • PRACA SOCJALNA
  (S, NS, lic.), 
specjalności
- praca socjalna z opieką środowiskową i instytucjonalną
- praca socjalna z opieką nad osoba starszą i niepełnosprawną
- praca socjalna z resocjalizacją
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
  (S, NS, lic.),
 • ROLNICTWO
  (S, NS, inż.), 
specjalności:
- doradztwo rolniczo-ekonomiczne
- monitoring i kształtowanie środowiska rolniczegoSTUDIA II STOPNIA
 • PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
  (S, NS, mgr - uzupełniające)UŻYTE SKRÓTY:
S – studia stacjonarne
NS – studia niestacjonarne
lic. – studia licencjackie
inż. – studia inżynierskie
mgr – studia magisterskieSTUDIA PODYPLOMOWE

 • ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • EDUKACJA MEDIALNA I KULTURALNA

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ  
  PSYCHOPEDAGOGICZNĄ

 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 • ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH

 • SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

 • SPÓŁDZIELCZOŚĆ W NOWYCH WARUNKACH EKONOMICZNYCH

 • ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ ZASOBÓW WIEJSKICH W PROW
  2014-2020 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 im. Jana Grodka w Sanoku

38 – 500 Sanok ul. Mickiewicza 21, 

Sekretariat Studiów Stacjonarnych
tel. (13) 46 55 954; e-mail: studias@pwsz-sanok.edu.pl

Sekretariat Studiów Niestacjonarnych
tel. (13) 46 55 967; e-mail: studian@pwsz-sanok.edu.pl 


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec