Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Nauka i studia

Państwowa wyższa szkoła zawodowa w raciborzu

Jesteśmy placówką z tradycjami solidnego kształcenia i doskonalenia od 1945 roku. Proponujemy interesujące studia oraz zdobycie ciekawych zawodów. Na bieżąco poszerzamy ofertę o nowe kierunki i specjalności, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym. Od lat stawiamy sobie wysokie cele i ambitnie dążymy do ich realizacji w sposób ukierunkowany głownie na oczekiwania społeczności studenckiej.

Współpraca z młodzieżą daje nam wiele satysfakcji, ale przede wszystkim dzięki niej zdobywamy doświadczenie i niezbędną wiedzę w zakresie lokalnych potrzeb edukacyjnych. Mamy doskonale rozbudowaną bazę obiektów dydaktycznych i sportowych. Dysponujemy własną krytą pływalnią, stadionem, salami gimnastycznymi. Są także obiekty socjalne: akademik, stołówka, klub studencki. Ponadto współpracujemy ze szkołami wyższymi krajowymi i zagranicznymi, dając naszym studentom i absolwentom szansę wszechstronnego rozwoju.Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia zapewniający dobry start w wyuczonej specjalności. Dotychczasowe doświadczenia przekonują o tym, że tutejsza kadra naukowo-dydaktyczna, złożona ze znakomitych specjalistów i uznanych naukowców, będzie Waszym sojusznikiem i partnerem w pokonywaniu ewentualnych trudności, wiążących się z nową drogą Waszego rozwoju. Cechą charakterystyczną dla PWSZ w Raciborzu jest otwarty i elastyczny stosunek do studenta oraz indywidualne podejście do każdego z nich. Świetnym przykładem będzie tu wykorzystanie ciekawej i praktycznej metody nauczania, jaką jest Indywidualna Organizacja Studiów (IOS), dzięki której umożliwiamy studentowi połączenie życia zawodowego z wybranym kierunkiem kształcenia.

Czym zatem jest PWSZ w Raciborzu?

Pasją, która będzie Ci towarzyszyć przez wszystkie lata studiów;
Wiedzą, którą dzięki naszej fachowości uzyskasz;
Sukcesem prywatnym i zawodowym;
Zawodem, które posiądziesz, kończąc nasze studia.
Studia licencjackie

Wychowanie fizyczne - specjalności:
 • trener personalny
 • kinezygerontoterapia
 • odnowa biologiczna
 • wychowanie fizyczne w szkole
 • instruktorsko-trenerska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
- specjalności:
 • kreacja plastyczna grafiką użytkową
 • obraz cyfrowy i fotograficzny
 • techniki malarskie i projektowanie witrażu
 • aranżacja wnętrz
 • arteterapia

Filologia
- specjalności:

specjalności: angielska, germańska, słowiańska (profil czeski lub rosyjski)
specjalizacje: translatorska, nauczycielska, angielski/niemiecki w biznesie


Socjologia
- specjalności:
 • kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • media i komunikacja społeczna
 • zarządzanie finansami w organizacji
 • pracownik administracji samorządowej

Administracja - specjalności:
 • administracja publiczna
 • administracja gospodarcza

Bezpieczeństwo państwa
- specjalności:
 • bezpieczeństwo polityczno- militarne
 • społeczno- ekonomiczne

Pedagogika
- specjalności:
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza człowieka dorosłego
 • edukacja elementarna (ze specjalnością dodatkową język obcy lub terapia psychopedagogiczna)
 • logopedia szkolna z terapią pedagogiczną - NOWOŚĆ


Studia inżynierskie

Automatyka i robotyka - specjalności:
 • automatyka przemysłowa
 • sterowniki logiczne
Architektura

KIERUNKI W PRZYGOTOWANIU
Ekonomia
Turystyka i rekreacja


WŁADZE UCZELNI

Rektor
dr hab. Michał Szepelawy, prof. nadzw.
Prorektor do spraw rozwoju i organizacji
dr inż. Juliusz Kieś
Prorektor właściwy do spraw studenckich
dr Teresa Jemczura, doc.
Kanclerz
mgr Cezary Raczek

REKRUTACJA:

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie

Studia w trybie stacjonarnym (dzienne) są bezpłatne, natomiast w trybie niestacjonarnym (zaoczne) obowiązuje opłata czesnego (corocznie podawana jest, Zarządzeniem Rektora w sprawie odpłatności, wysokość czesnego za jeden semestr).

Cały proces rekrutacji polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 zł i zarejestrowaniu się drogą elektroniczną w SIR (System Internetowej Rekrutacji). Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rekrutacji.

Na jednym kierunku, oprócz rankingu świadectw dojrzałości/maturalnych, jest przeprowadzany egzamin w terminie podanym w harmonogramie: Architektura i urbanistyka (tryb stacjonarny i niestacjonarny) – sprawdzian manualny z rysunku odręcznego (nie przynosi się gotowych prac),

Szczegółowy harmonogram egzaminu jest podawany odrębnie. Na pozostałych kierunkach kryterium naboru jest tylko ranking świadectw dojrzałości/maturalnych.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na uczelnię, kandydat jest zobowiązany zgłosić się z wymaganym kompletem dokumentów w Punkcie Rekrutacji w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.

Przyjmowanie dokumentów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.
Jeśli po zapoznaniu się z informacjami umieszczonymi na kolejnych podstronach rekrutacji masz wątpliwości - napisz do nas lub zadzwoń na nr 32 415 23 18.

NIE MA ZNACZENIA, JAKI PRZEDMIOT WYBRAŁEŚ NA MATURZE – MOŻESZ ZREKRUTOWAĆ SIĘ NA DOWOLNIE WYBRANY KIERUNEK.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU
ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
tel.: 415 50 20,

ZAPRASZAMY !!!
www.pwsz.raciborz.edu.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec