Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek

Telefon:
(54) 231 60 80

Fax:
(54) 231 43 52

Adres e-mail:
kancelaria@pwsz.wloclawek.pl

Adres www:
www.pwsz.wloclawek.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Informacje o szkolePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 20 września 2001 r. Zgodnie z tą decyzją oficjalną działalność rozpoczęła 1 lutego 2002 roku.

Poprzez swoją działalność dydaktyczną i naukową, współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionu. Zapewnienie najwyższej jakości pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej, traktujemy jako podstawową społeczną rolę Uczelni dziś i w przyszłości.

Władze PWSZ dbają przede wszystkim o rozwój dydaktyczno–naukowy poprzez pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej, dostosowanie kierunków kształcenia i programów nauczania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Rozszerzanie oferty kształcenia na kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy jest gwarancją zwiększenia roli i atrakcyjności inwestycyjnej Włocławka i regionu.

Kierunki, specjalności i specjalizacje studiów:

KIERUNEK: FILOLOGIA *– studia stacjonarne

Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja:
 • Tłumaczeniowa
 • Język angielski w turystyce i biznesie
 • Asystent biznesowo-językowy (j.angielski kontynuacja j.niemiecki od podstaw)
 • Asystent marketingowo-językowy (j.angielski kontynuacja j.niemiecki od podstaw)
 • Asystent turystyczno-językowy (j.angielski kontynuacja j.niemiecki od podstaw)
Specjalność: Filologia germańska
Specjalizacja:
 • Język niemiecki w turystyce i biznesie
 • Język niemiecki w turystyce i biznesie (nauka języka od  podstaw)
 • Asystent językowy –język niemiecki
 • Asystent biznesowo-językowy (j.niemiecki kontynuacja j.angielski od podstaw)
 • Asystent marketingowo-językowy (j.niemiecki kontynuacja j.angielski od podstaw)
 • Asystent turystyczno-językowy (j.niemiecki kontynuacja j.angielski od podstaw)
Na specjalizacjach asystenckich istnieje możliwość nauki j. niemieckiego od podstaw

KIERUNEK:  ZARZĄDZANIE* – studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie w turystyce i agrobiznesie
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

KIERUNEK:  ADMINISTRACJA* – studia stacjonarne i niestacjonarne

Lex dla każdego studenta administracji
Specjalność:
 • Administracja samorządowa
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja skarbowa
 • Administracja publiczna /Specjalizacja: pocztowa

KIERUNEK: INFORMATYKA* – studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:
 • Systemy informatyczne i bazy danych 
 • Grafika komputerowa i aplikacje internetowe 
 • Sieci komputerowe i telekomunikacja

KIERUNEK: PEDAGOGIKA*– studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim/niemieckim
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Edukacja medialna
 • Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Animacja kultury z arteterapią
 • Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki
Dla studentów wszystkich kierunków studiów Uczelnia oferuje kurs przygotowania pedagogicznego, który pozwala na zdobycie kwalifikacji nauczycielskich
Część zajęć prowadzona metodą e-learningu


Biura Rekrutacyjne PWSZ we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Mechaników 3
tel. 54 230-92-11 lub 230-92-09
668 075 602

87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17
54 231 60 80
rekrutacja@pwsz.wloclawek.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec