Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

ul. Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław

Telefon:
71 322 20 68, 322 76 82

Fax:
71 792 50 01

Adres e-mail:
skiba@skiba.edu.pl

Adres www:
www.skiba.edu.pl

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

INFORMACJE O SZKOLEPolicealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu jest państwową szkołą powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1 września 2017 jest możliwe kształcenie w sześciu nowych zawodach. 
System dzienny

• animator działań arteterapeutycznych
• animator działań filmowych
• animator działań pantomimicznych
• animator działań teatralnych
• animator tańca
• animator czytelnictwa

System zaoczny

• animator działań arteterapeutycznych
• animator działań filmowych
• animator czytelnictwa

Naukę w studium mogą podjąć:

• absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bez matury),
• maturzyści tegoroczni i poprzednich roczników,
• studenci, chcący zdobyć dodatkowy zawód,
• osoby pracujące, które chcą zdobyć zawód lub poszerzyć swoje kompetencje.

Czas trwania nauki
Nauka trwa 2 lata, (cztery semestry) i kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły policealnej w wybranym na początku nauki zawodzie.

Rok szkolny trwa od 1 września do 30 czerwca.

Plan nauczania w trybie stacjonarnym poszczególnych zawodów obejmuje 1920 godzin, z czego 912 godzin wypełnia grupa przedmiotów treści podstawowych – wspólna dla wszystkich zawodów, zaś 1008 godzin przeznaczonych jest na przedmioty zawodowe – odrębne dla każdego zawodu. Średnio na słuchacza przypada 30 godzin dydaktycznych tygodniowo. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Ponadto słuchacze odbywają 90 godzin praktyk śródsemestralnych, (po 30 godzin w pierwszych trzech semestrach) oraz 120 godzin praktyki zawodowej w semestrze czwartym.

Plan nauczania w trybie zaocznym obejmuje 960 godzin zajęć dydaktycznych dla poszczególnych zawodów. Zajęcia odbywają się w postaci zjazdów, średnio dwa razy w miesiącu, w sobotę i w niedzielę. Ponadto słuchacze odbywają 120 godzin praktyki zawodowej (po 30 godzin w każdym semestrze).

Gdzie mogą znaleźć pracę nasi absolwenci?

Absolwenci, w zależności od wybranego zawodu, mogą znaleźć pracę m.in. w takich miejscach jak: domy kultury, centra i ośrodki kultury, ogniska i świetlice środowiskowe, biblioteki, księgarnie, szeroko rozumiany amatorski ruch artystyczny i jego różne agendy, środowiskowe domy pomocy społecznej, domy seniora, dyskusyjne kluby filmowe, kina, kluby książki, warsztaty terapii zajęciowej, domy dziecka, ośrodki socjoterapii, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, ośrodki pracy z osobami wykluczonymi społecznie, ośrodki organizacji czasu wolnego, lokalne stacje radiowe i telewizyjne, stowarzyszenia i fundacje, muzea i galerie sztuki, portale internetowe, sanatoria, samozatrudnienie (działalność gospodarcza).


Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu
Rok założenia: 1960 rok.
Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław.
telefon: 71 322 20 68, 71 322 76 82, fax: 71 792 50 01

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec