Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

ul. Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław

Telefon:
71 322 20 68, 322 76 82

Fax:
71 792 50 01

Adres e-mail:
skiba@skiba.edu.pl

Adres www:
www.skiba.edu.pl

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

ANIMATOR DZIAŁAŃ PANTOMIMICZNYCH


„Mim ciałem wyraża, z tego ciała tworzy, to jest jego glina. 
I to jak on tworzy, i jakie środki wybiera, 
zależy od jego indywidualnego >>ja<<”
Henryk Tomaszewski

Opis zawodu

Kierunek skierowany jest do osób chcących nauczyć się pantomimy oraz pokrewnych jej technik artystycznych, związanych z szeroko rozumianym teatrem ruchu, a następnie ich wykorzystania jako narzędzia pracy z ludźmi i realizowania autorskich projektów animacyjno-artystycznych.

Program kształcenia nastawiony jest na działania praktyczne, jednostkowe doświadczenie ucznia, pracę w grupie i realizację projektów opartych na sztuce pantomimy, pełniącej szczególną funkcję w procesie animacyjnym.

Kształcenie odbywa się w 3 modułach

I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne
 • Techniki pantomimy;
 • Plastyka ciała;
 • Zadania aktorskie;
 • Zasady budowania spektaklu;
 • Wybrane techniki taneczne;
 • Podstawy akrobatyki;
 • Techniki świadomej pracy z ciałem;
 • Rytmika kreatywna.
II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne
 • Historia pantomimy;
 • Wiedza o sztuce, literaturze, muzyce, fotografii/filmie, sztukach plastycznych;
III moduł – laboratorium animacji związane z teorią i praktyką animacji 
 • Wiedza o animacji kultury;
 • Metodyka działań pantomimicznych w różnych grupach wiekowych 
 • Praktyka kompetencji społecznych;
 • Interdyscylinarne dyplomowe warsztaty animacji;
 • Media cyfrowe;
 • Prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej;
 • Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację.

Adresaci 

To atrakcyjny kierunek dla osób o wszechstronnych pasjach, które chcą zdobyć szeroki zakres praktycznych umiejętności z dziedziny animacji za pomocą pantomimy oraz wiedzę i doświadczenie dotyczące możliwości wykorzystywania nabytych kompetencji w pracy animacyjno-artystycznej, społecznej, wychowawczej.

W szczególności skierowany jest do osób nastawionych na: 
 • psychofizyczny rozwój siebie i pracę z własnym ciałem; 
 • poznanie i opanowanie technik pantomimy służących realizacji etiud i spektakli pantomimicznych; 
 • umiejętność prowadzenia zajęć artystycznych; 
 • realizację zadań projektowych;
 • przeprowadzenie autorskiego projektu dyplomowego. 
Perspektywy zawodowe 

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, amatorskim ruchu artystycznym, domach i ośrodkach kultury, świetlicach środowiskowych, instytucjach wychowawczych i opiekuńczych, ośrodkach resocjalizacji i wypoczynku. Zakładają własne startupy, firmy, organizacje pozarządowe, gdzie organizują działalność animacyjną i artystyczną zorientowaną wokół pantomimy: prowadzą dziecięce i młodzieżowe zespoły pantomimiczne, pracują przy organizacji warsztatów, festiwali. 

Dlaczego warto? 

To właśnie we Wrocławiu – mieści o ponad 60-letniej tradycji pantomimy zapoczątkowanej przez zbiorowy teatr mimów Henryka Tomaszewskiego – możesz rozpocząć kształcenie na wyjątkowym i jedynym w Polsce kierunku animacji działań pantomimicznych. W ramach nauki opartej na partnerskim modelu edukacji: wykładowca – uczeń; wychowankowie uzyskują narzędzia, przestrzeń oraz środki artykulacji pozwalające im na zbudowanie własnej wypowiedzi artystycznej oraz autorskich projektów animacyjnych. W ciągu dwóch lat nauki oferujemy: uzyskanie niepowtarzalnego zawodu, udział w ciekawych projektach i wyjazdach szkoleniowych oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zawodzie Animatora Działań Pantomimicznych. W ramach kierunku współpracujemy z instytucjami takimi jak: 
 • Fundacja Pantomima;
 • Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego;
 • Miejskim Muzeum Zabawek w Karpaczu ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego;
 • Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego,
dzięki czemu nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w realizowanych przez nie działaniach. Podczas kształcenia przewidziane jest także odbycie praktyk i cztero-tygodniowego stażu, które przygotują uczniów do podjęcia pracy w zawodzie i dają okazję do nawiązania kontaktu z przyszłym pracodawcą. 


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec