Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

ul. Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław

Telefon:
71 322 20 68, 322 76 82

Fax:
71 792 50 01

Adres e-mail:
skiba@skiba.edu.pl

Adres www:
www.skiba.edu.pl

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

ANIMATOR DZIAŁAŃ ARTETERAPEUTYCZNYCH„Można założyć, że zawód arteterapeuty 
opiera się na starożytnej i uniwersalnej wiedzy,
 wspólnej dla wszystkich kultur tubylczych: 
że sztuka i kreatywność jest nieodłączną częścią 
naszego zdrowia i dobrego samopoczucia”
Amanda Levey

Opis zawodu

Dla animatora działań arteterapeutycznych, sztuka jest jednym z najpotężniejszych sposobów wyrażania ludzkiej kondycji. W myśl „nowej filozofii niepełnosprawności” – zwraca on przede wszystkim uwagę na to, co wspólne, a nie na to, co dzieli osoby pełno- i niepełnosprawne. Działa na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej poprzez sztukę i twórczość.

Animator działań arteterapeutycznych dysponuje podstawową wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki, rehabilitacji pozwalającą porozumiewać się w najważniejszych kwestiach z personelem medycznym i innymi specjalistami. Posiada umiejętności w zakresie bogatej palety technik arteterapeutycznych,  z namysłem potrafi dobrać odpowiedni ich repertuar dla indywidualnych przypadków. Potrafi organizować różne działania z udziałem osób niepełnosprawnych (spotkania autorskie, wystawy zbiorowe i indywidualne, aukcje prac, warsztaty artystyczne, spektakle teatralne, przeglądy i festiwale), potrafi prezentować w społeczności lokalnej i w środkach społecznego przekazu sylwetki twórców niepełnosprawnych. 

Kształcenie odbywa się w trzech modułach:

I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne z zakresu wspomagania przez sztukę
 • Biblioterapia i bajkoterapia 
 • Metody i techniki plastyczne
 • Metody i techniki teatralne
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Filmoterapia
 • Drama
 • Język migowy
 • oraz 
 • Wspomaganie rozwoju psychofizycznego człowieka
 • Techniki świadomej pracy z ciałem
II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne
 • Wstęp do wiedzy o sztuce oraz wiedza o wybranych dziedzinach sztuki
  (literaturze, muzyce, fotografii i sztukach plastycznych)
 • Wstęp do arteterapii
 • Psychologia twórczości
 • Filozoficzne i socjologiczne podstawy zdrowia i choroby
 • Podstawy pomocy psychologicznej
 • Podstawy rehabilitacji
III moduł – laboratorium animacji związane z teorią i praktyką animacji
 • Wiedza o kulturze, animacji kultury i społecznościach lokalnych
 • Praktyka kompetencji społecznych
 • Interdyscyplinarne dyplomowe warsztaty animacji
 • Media cyfrowe
 • Prawne i ekonomiczne podstawy animacji
 • Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację.
Adresaci

To zawód dla ludzi dojrzałych emocjonalnie i psychicznie, stabilnych, elastycznych, wyrozumiałych, empatycznych, lubiących ludzi i gotowych nieść pomoc innym. To zawód dla ludzi nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowych kwalifikacji, uprawiających czynnie jakąś dziedzinę sztuki i w sztuce rozmiłowanych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie wszędzie, gdzie mądrzy kierownicy dostrzegają ile dobrego może w kontakty międzyludzkie wnieść czynne obcowanie ze sztuką i jej prosta uprawa. Dzisiaj takich miejsc jest wciąż jeszcze za mało. Nasi absolwenci mogą się odnaleźć w domach pomocy społecznej, w warsztatach terapii zajęciowej, w różnego typu stowarzyszeniach i fundacjach, w szkolnictwie specjalnym i integracyjnym, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakładach rehabilitacji, w zakładach penitencjarnych, w sanatoriach, uzdrowiskach, domach seniora, domach kultury, klubach i świetlicach, instytucjach charytatywnych.

Dlaczego warto?

Na pytanie, jak powinien być proces kształcenia arteterapeutów Sheridan Linnell odpowiada:   „Zwarty, empiryczny, refleksyjny, kontekstowy, naukowy, stawiający wyzwania, wspierający, pomysłowy i twórczy„ Warto przyjść do nas, bo w naszym, uprawianym od 20 lat, kształceniu w zakresie arteterapii jesteśmy bliscy tego modelu. Nasi absolwenci, po ukończeniu różnych studiów wyższych, odnaleźli się w rozmaitych miejscach pracy w kraju i za granicą. Dysponujemy znakomitą, sprawdzoną i doświadczoną kadrą. 

U nas działa Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, wydajemy ogólnopolski kwartalnik   „Biblioterapeuta  „Współpracujemy z licznymi ośrodkami we Wrocławiu i w kraju, które w swojej pracy z chorymi, niepełnosprawnymi i wykluczonymi doceniają działania arteterapeutyczne.Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec