Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gospodarka przestrzenna


oferta studiów 2017STUDIA I STOPNIA
przedmioty rekrutacyjne:
 • matematyka i geografia (studia stacjonarne)
 • matematyka albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie (studia niestacjonarne)
uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 75
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 75
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

STUDIA II STOPNIA
rekrutacja:
– dyplom studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna w SGGW;
– dyplom inżyniera studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna lub dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45 początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA
Studia mają charakter interdyscyplinarny – ich pro- gram obejmuje zagadnienia z kilku dyscyplin naukowych. Są to nauki ekonomiczne (ekonomia oraz nauki o zarządzaniu); nauki techniczne (architektura i urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia oraz inżynieria środowiska); nauki rolnicze (ochrona i kształtowanie środowiska); nauki leśne (leśnictwo).

Absolwenci gospodarki przestrzennej mają wiedzę i umiejętności z zakresu plano- wania przestrzennego, gospodarki gruntami, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej w zrównoważonej gospodarce, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: 
 • planowania przestrzennego,
 • planowania infrastruktury technicznej,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • zarządzania przestrzenią.
Polska to w około 60% tereny niezurbanizowane, 30% lasy, 10% pozostałe – na tych studiach uczymy, jak gospodarować przestrzenią na tym zróżnicowanym obszarze.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po tym kierunku można pracować w:
 • urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją,
 • w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych,
 • biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów,
 • biurach obrotu nieruchomościami.

Strona wydziału: www.wl.sggw.pl
Więcej o tym kierunku: www.maturzysta.sggw.plGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec