Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ekonomia


oferta studiów 2017STUDIA I STOPNIA
przedmioty rekrutacyjne:
 • matematyka (pkt. SGGW × 0,6) oraz
 • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,2),
 • oraz do wyboru: język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,2)
uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 120 początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 120 początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

STUDIA II STOPNIA
rekrutacja:
 • dyplom studiów I stopnia kierunków: ekonomia,  finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka;
 • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia, wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku ekonomia;
 • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku ekonomia, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia;
 • dla kandydatów na studia Economics and Organization of Enterprises – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry) Economics and Organization of Enterprises (specjalność w języku angielskim) przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 120 początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA
Studenci uzyskują szerokie podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych. Zdobywają również wiedzę z zakresu dyscyplin uzupełniających, umożliwiającą na wykazanie się umiejętnością analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Program studiów uzupełniony jest o zagadnienia związane z sektorem żywnościowym i agrobiznesem.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami  finansowymi, ludzkimi i materialnymi, jak również umiejętności wykorzystania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro i makro ekonomicznej.

Absolwenci zdobywają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami  finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią korzystać z zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce, otwartej na konkurencję międzynarodową i globalną.

W programie studiów m.in.:
STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, mikro i makroekonomia, rachunkowość, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, rynki  finansowe, język obcy.
STUDIA II STOPNIA: ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, systemy ubezpieczeń, prognozo- wanie procesów ekonomicznych, prawo gospodarcze, język obcy.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze, 
 • organizacja i ekonomika agrobiznesu,
 • ekonomika sektora publicznego,
 • ekonomia menedżerska,
 • rozwój wsi i rolnictwa,
 • gospodarka turystyczna, 
 • bioekonomia
Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii oraz ekonomiki przedsiębiorstw. Zapoznają się z funkcjonowaniem  rm agrobiznesu, zasadami realizacji programów unijnych, w tym wspólnej polityki rolnej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • bankach i handlu zagranicznym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych,
 • jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej, 
 • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.

Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
Więcej o tym kierunku: www.maturzysta.sggw.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec