Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dietetyka


oferta studiów 2017
STUDIA I STOPNIA
przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia
uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

STUDIA II STOPNIA
rekrutacja:
  • dyplom studiów I stopnia na kierunku dietetyka;
  • średnia ocen ze studiów I stopnia.
 uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60 początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60 początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA
Program kształcenia koncentruje się na wszechstronnym przygotowaniu absolwentów do skutecznego działania na rzecz zmniejszenia skali występowania chorób żywieniowozależnych, takich jak: nadwaga i otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, osteoporoza, próchnica oraz zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia), jak również umiejętności prowadzenia skutecznej dietoterapii. Absolwenci mają wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i wspomagania leczenia schorzeń powstałych na tle wadliwego żywienia, poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki chorób żywieniowozależnych. Są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania posiłków dla indywidualnych osób oraz grup populacyjnych w żywieniu zbiorowym w szpitalach, domach opieki oraz sanatoriach, do oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia pojedynczych osób i grup populacyjnych oraz wprowadzania modyfikacji (strategii) żywieniowych. Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw dietetycznych, a także prowadzić badania oraz działania edukacyjne z zakresu dietetyki. Mają również umiejętności kierowania zespołem ludzi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi.

Istotnym elementem kształcenia na kierunku dietetyka są praktyki zawodowe, które studenci odbywają w szpitalach, poradniach, przychodniach, domach opieki społecznej oraz placówkach oświatowych. Mają ponadto możliwość realizowania ciekawych prac dyplomowych, również we współpracy z otoczeniem gospodarczym.
Bogata oferta przedmiotów do wyboru (fakultatywnych) umożliwia studentom wybranie własnej ścieżki kształcenia i rozwijania zainteresowań naukowych i zawodowych.

Kierunek studiów przygotowuje absolwentów do podejmowania skutecznej interwencji żywieniowej w różnych stanach chorobowych oraz efektywnych działań dietoprofilaktycznych minimalizujących skalę występowania chorób dietozależnych, takich jak otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia czy nowotwory.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci mogą podjąć pracę w:
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • poradniach żywieniowych i dietetycznych,
  • zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługujących szpitale, sanatoria i domy opieki,
  • placówkach sportowych,
  • szkolnictwie,
  • instytucjach naukowo-badawczych, 
  • placówkach doradztwa żywieniowo-dietetycznego.
Absolwenci przygotowani są również do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa dietetycznego.

Strona wydziału: www.wnzck.sggw
Więcej o tym kierunku: www.maturzysta.sggw.pl


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec